ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News

กฎหมายสอบราชการภาค ข. เตรียมตัวสอบราชการตั้งแต่วันนี้ เพื่อสบายในวันหน้า

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

จากบทความที่แล้วเรื่องการ ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ เราได้อธิบายไปแล้ว เพื่อนๆ ก็พอจะได้แนวคำถาม คำตอบกันไปบ้างแล้ว มาในวันนี้ เรื่องนี้ ก็เป็นหนึ่งใน กฎหมายสอบราชการภาค ข. ด้วยเช่นกัน ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้ว

        ในกรณีที่มีการยุบ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการใด ๆ ทั้งหมด หรือบาส่วนนั้น ห้ามมิให้ตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีลักษณะคล้ายหน่วยงานที่พึ่งยุบไป

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

กฎหมายสอบราชการภาค ข. การตั้งหน่วยงานที่เคยยุบไปแล้ว ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร.

        หากจะวิเคราะห์ข้อนี้ในแง่ของกฎหมายนั้น กฎหมายสอบราชการภาค ข. ในข้อนี้ก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่า การที่หน่วยงานใดหรือภารกิจใดจะถูกยุบนั้นต้องผ่านขั้นตอนมากมาย ใช้เวลานานพอสมควรที่จะมานั่งวิเคราะห์กันว่า ควรยุบหรือไม่ควรยุบ กว่าจะผ่าน ก.พ.ร. และรัฐมนตรีเห็นชอบนั้นก็ต้องใช้เวลาและผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีแล้ว ฉะนั้นการจะตั้งหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงขึ้นมาอีกครั้งก็เป็นไปได้อยาก

        หากมองไปถึงเรื่อง กำลังพลที่ถูกย้ายไปอยู่ส่วนราชการอื่นอีกจะต้องรู้สึกมากแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กฎหมายสอบราชการภาค ข.

        งานราชการ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นมีการเปลี่ยนแปลงแผนบริหารราชการแผ่นดิน  และมีเหตุจำเป็นในเรื่องของการรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชน แต่ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. ก่อน

        กฎหมายสอบราชการภาค ข. ในข้อนี้ถ้าวิเคราะห์ถึงเรื่องการต้องจำนั้น ก็จะต้องมานั่งจำนะครับ เพราะว่าผู้ที่เห็นชอบให้ยุบหน่วยงานนั้นคือ คณะรัฐมนตรี แต่ถ้าจะตั้งกลับมาใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.ร. ก่อน ดูแล้วก็อาจจะงงๆ แต่ก็ต้องจับจุดให้ได้ครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราอาจจะหลงทางก็ได้ และทำให้เสียคะแนนไปเลยนะครับ