Breaking News

กฎหมายใช้สอบราชการ กฎหมายสำคัญสำหรับสอบราชการ กฎหมายสอบราชการปีนี้

กฎหมายใช้สอบราชการ

กฎหมายใช้สอบราชการ สำหรับปีนี้และปีต่อไป หากกฎหมายไม่เปลี่ยนแปลงตัวบทกฎหมายที่สำคัญก็ยังคงอยู่ สามารถนำกลับมาอ่านได้อยู่ตลอด เรียกได้ว่าไม่มีเก่า ไม่มีเอ๊าท์ จะกี่ยุคกี่สมัยก็ใช้สอบได้เพื่องานราชการอันเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตเลยดีเดียว

ตั้งหน่วยงานในกระทรวง+ไม่เรียกว่ากรม ผู้บังคับบัญชาเป็นอธิบดี = ออกเป็น พ.ร.ฎ. ห้ามเพิ่มอัตรา (เหมือนรวมกับโอนส่วนราชการ)

– ให้ 2 กรมอยู่กลุ่มภารกิจเดียวกัน ขึ้นตรงต่อปลัด รัฐมนตรี = ตราเป็นกฎกระทรวง

อำนาจของกรม = กฎกระทรวง รวมถึงกฎหมายอื่นๆ

กฎหมายใช้สอบราชการ

กฎหมายใช้สอบราชการ ย่อยิ่งกว่าสายย่อ สำหรับผู้นำไปใช้สอบราชการ สอบก.พ.

เพื่อนๆ สังเกตไหมครับว่า กฎกระทรวง จะเป็นเรื่องที่เกิด

ขึ้นภายในกระทรวงหรือกรมนั้นๆ การจะตราเป็นกฎหมายอื่นนั้นก็คงไม่สามารถทำได้เพราะสายการบังคับบัญชาเราจะเน้นไปที่ลำดับที่อยู่เราใกล้มากที่สุดก่อนนั่นเอง กฎหมายใช้สอบราชการ ในบทนี้เราจึงเน้นมาให้เพื่อนๆ เพื่อป้องกันการสับสนที่อาจเกิดขึ้นได้

กระทรวง ทบวง กรม แบ่งท้องที่ทางวิชการ = ให้ตราเป็น พ.ร.ฎ.

การสั่งคณะผู้แทนรักษาราชการแทน = ระเบียบ ค.ร.ม.

การตั้ง ยุบ เปลี่ยนเขตจังหวัด = ให้จัดทำเป็นพ.ร.บ.

ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ผมได้เคยเน้นไปให้เพื่อนๆ แล้ว

กฎหมายใช้สอบราชการ

นะครับสำหรับการตั้ง ยุบ เปลี่ยนเขตจังหวัดว่าให้จัดทำเป็นพ.ร.บ. ระวังอย่าตอบผิดเด็ดขาดเลยนะครับ เพราะข้อนี้เท่าที่ผมสังเกตนั้นจะนำมาออกแทบทุกสนามเลยทีเดียว ขอย้ำว่าต้องจัดทำเป็น พ.ร.บ. ครับ

  • การตั้ง ยุบ เปลี่ยนเขตอำเภอ = พ.ร.ฎ.

เห็นไหมครับระเบียบมีข้อเปรียบเทียบให้เราได้เห็นแล้ว ทีนี้เราก็อาจจะสับสนได้ในที่สุด เพราะฉะนั้นเราต้องแยกประสาทให้ดีๆ และจำให้แม่นครับว่าโจทย์ถามอะไร ไม่ใช่เห็นตัวเลือกก็ตอบเลย ต้องอ่านโจทย์ให้ดีก่อนครับ