Breaking News

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา


พึ่งเรียกบรรจุหมดบัญชีไปไม่ถึงสองเดือน ข่าวดีก็มาอีกแล้วครับสำหรับเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการกรมราชทัณฑ์

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 90 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

ก่อนอื่นต้องถามใจตัวเองกันก่อนนะครับว่าเราจะสามารถทำงานลักษณะนี่ได้หรือไม่ เนื่องจากตำแหน่งที่เราสมัครสอบนั้นเนื้องานจะเป็นการควบคุมผู้ต้องขังเสียส่วนใหญ่ มีการอยู่เวรประจำการซึ่งจะสลับกันอยู่ตามอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ในแต่ละเรือนจำ  ถ้าลองศึกษาคร่าวคร่าวแล้วมั่นใจว่าสามารถทำงานได้ ไม่ติดปัญหาอะไรก็ให้ปักธงและตั้งใจศึกษาและทำความเข้าใจรายละเอียดและเริ่มศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่จะใช้สำหรับการสอบตั้งแต่วันนี้เลยครับ ถึงแม้จะมีเนื้อหาไม่กี่ข้อ แต่บางเรื่องเราต้องศึกษาถึงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นด้วยครับ

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ)

อัตราเงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท (ยังไม่รวมเงินเพิ่มพิเศษและเงินค่าอยู่เวรอีกครับ)

จำนวนตำแหน่งว่าง 90 อัตรา (หากขึ้นบัญชีไว้มีสิทธิถูกเรียกหมดบัญชีครับ)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา
  2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ ปวท. อนุปริญญา ปวส. หรือที่สูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.
  3. เป็นชายที่มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 165 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 80 ซม. แต่ถ้าขนาดของสัดส่วนใดสัดส่วนหนึ่งน้อยกว่ากำหนดไว้ไม่เกิน 2 ซม.ก็ให้ใช้ได้โดยอนุโลม เมื่อจำนวนรวม ไม่น้อยกว่า 245 ซม. ขนาดของร่างกายมีส่วนสำคัญครับ ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านขาดแม้แต่เซนเดียวก็ปัดตกทันทีครับ

การรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://correct.thaijobjob.com/ ชำระเงินตั้งแต่วันที่ 7- 29 กุมภาพันธ์ 2563 ให้รีบจ่ายเงินให้เร็วที่สุดหากเป็นไปได้พึงจ่ายวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลาเปิดทำการของธนาคารเลยครับ เพราะลำดับการจ่ายเงินมีผลต่อลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ หากเมื่อคะแนนทุกภาคเท่ากันแล้ว เขาจะจัดลำดับเราที่ดีกว่าต่อเมื่อเราเป็นผู้ชำระเงินค่าสมัครสอบก่อน

ทดสอบอะไรบ้าง

  1. ข้อเขียน 200 คะแนนประกอบไปด้วยเนื้อหา 5 เรื่อง
  2. การทดสอบด้วยการวิ่ง 1 กิโลเมตรคะแนนเต็ม 50 คะแนน (ต้องทำให้ได้เต็มเท่านั้น)
  3. การสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน (ขึ้นอยู่กับความสมารถในการพูดและความมั่นใจครับ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1580301392.pdf