Breaking News

การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพรบ.พัสดุ60 กฎหมายพัสดุ สรุปกฎหมายใช้สอบราชการ

การจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม การจัดซื้อจัดจ้าง หากวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และการใช้งานในระยะยาวนั้น หากเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่จัดซื้อนั้นต้อควบคุมคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดของการใช้งานมากที่สุด เพราะครุภัณฑ์การแพทย์แต่ละชนิดนั้นมีความหมายถึงการใช้งานเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้คน หากเราไปซื้อของที่ไม่ได้คุณภาพมาก็คงหมายถึงการไม่สนใจกระบวนการรักษาที่ต้องดีที่สุดสำหรับชีวิตผู้ป่วยคนนึง

การจัดซื้อจัดจ้าง

        การจัดซื้อจัดจ้างใน พรฎ.บ้านเมืองที่ดี เป็นการกล่าวเพียงสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจและทราบถึงวัตถุประสงค์ของตัวกฎหมายที่จะใช้ในงานราชการ กิจการงานของรัฐ นั่นเอง แต่ในเรื่องของ พรบ.พัสดุ60 และระเบียบพัสดุ60 นั้นจะมีเนื้อหาและรายละเอียดที่ค่อนข้างมากและละเอียดมากมายทีเดียว หากผู้อ่านสนใจก็สามารถศึกษากฎหมาย 2 ฉบับนี้ไว้แต่เนิ่นๆ ได้เลยครับเพราะเราจะต้องเจออีกมากมายในแวดวงการสอบราชการ เพราะเนื้อหาในส่วนนี้เขาจะทดสอบความจำของเราล้วนๆ เลยครับ มันจะมีตัวเลขที่เราให้จำมากมาย

การจัดซื้อจัดจ้าง ศึกษากฎหมายสำหรับปฏิบัติราชการ ใช้สอบราชการเพื่ออาชีพราชการ

วิธี การจัดซื้อจัดจ้าง มากมายที่เราต้องเรียนรู้และศึกษาเพื่อนำมาใช้สอบราชการ การออกข้อสอบในหมวดนี้ หัวข้อนี้ จะเป็นตัวตัดคะแนนได้อย่างดี เพราะถ้าเราจำผิดพลาด หรือจำสลับกัน จะทำให้เรานั้นทำผิดได้ เท่าที่ผมเคยสอบมาเค้าจะถามคำถามมาเป็นชุดๆ เลย แล้วถ้าเราจำผิดก็จะทำให้เราทำข้อสอบผิดเป็นขบวนเลย

การจัดซื้อจัดจ้าง สรุปเนื้อหา

เจ้าหน้าที่พัสดุที่มีหน้าที่สำคัญสำหรับการดำเนินตามพรบ. จะต้องคอยอัพเดทระเบียบพัสดุที่มีอยู่ในมือไว้คอยเป็นแนวปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าเราพลาดเนื้อหาอะไรไปจะทำให้เราทำผิดระเบียบพัสดุได้เช่นกันครับ