Breaking News

การปฏิบัติหน้าที่แทน ข้อแตกต่างกับ รักษาราชการแทน ต้องแยกให้ออก เพราะมีในข้อสอบราชการแน่ๆ

การปฏิบัติหน้าที่แทน

– คณะรัฐมนตรี ต้อง รอ คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แล้วนายกรัฐมนตรี ตาย ขาดคุณสมบัติ หรือติดคุก มีมติให้ออก ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้ออก ส.ว.ถอดถอน ให้ คณะรัฐมนตรีให้ รองนายกรัฐมนตรี = ปฏิบัติหน้าที่แทน เห็นไหมครับเพื่อนๆ แนวข้อสอบ การปฏิบัติหน้าที่แทน นั้นจะวนเวียนอยู่กับเราตลอดเลยหละครับ และนี่คือการสรุปข้อสอบมาให้เพื่อนๆ แล้วและได้รับการยืนยันมาแล้วว่าหลายสนามได้ออกข้อสอบในข้อนี้เช่นกัน

การปฏิบัติหน้าที่แทน

การปฏิบัติหน้าที่แทน เรียนรู้กฎหมายใช้สอบราชการ กฎหมายใช้สอบก.พ.ที่เกี่ยวข้องกับงานของเรา

        การปฏิบัติหน้าที่แทน มักจะคล้ายๆ กับการปฏิบัติราชการแทน เรามาดูข้อต่อไปกันครับ

        – นายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หรือรัฐมนตรี มอบหมาย รัฐมนตรีช่วย = ปฏิบัติราชการแทน

        ข้อนี้ก็ต้องจำให้แม่นเช่นกันครับ จำไม่ได้ก็ต้องจำ จำไม่ได้ก็ต้องทำตัวแดงๆ เอาไว้เลย เพราะท่านจะสับสนเป็นแน่

        – คณะรัฐมนตรี กำหนดว่าจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจช่วงให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ก็ได้

        การปฏิบัติหน้าที่แทน ในข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การรักษาราชการแทนเรามาทำความเข้าใจพร้อมๆ กันเลยครับ

        – ไม่มีนายกรัฐมนตรี มีแต่ทำงานไม่ได้ = รักษาราชการแทน

การปฏิบัติหน้าที่แทน

        – ไม่มีรัฐมนตรีประจำกระทรวง เลือก รัฐมนตรีช่วย แต่ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีเป็นคนเลือก = รักษาราชการแทน

        – ไม่มีปลัดกระทรวง ให้รองปลัด = รักษาราชการแทน

        – ไม่มีปลัดกระทรวง หรือมีรองปลัดกระทรวงหลายคน ให้ รัฐมนตรีประจำกระทรวงเลือกปลัดกระทรวงหนึ่งคน = รักษาราชการแทน

        งานราชการ เราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ตลอดครับ เพราะเก้าอี้จะสลับไปมาอยู่ตลอด เราไม่สามารถควบคุมได้ แต่เพื่อนๆ สังเกตอยู่อย่างหนึ่งไหมครับว่าการที่ใครจะมีอำนาจมอบหรือแต่งตั้งใครนั้น ก็ต้องอยู่ในลำดับอาวุโสกว่า นั่นก็หมายถึงเขาทำงานกันตามลำดับชั้นครับ