Breaking News

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง เจาะลึกแนวข้อสอบป.ป.ช. มีทั้งหมด 13 หัวข้อ

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง เราจะมาเจาะกันนะครับว่า ข้อสอบปปช.ที่จะใช้สอบพวกเรานั้นจะออกอะไรบ้าง แต่ก่อนอื่นต้องขอบอกว่า การสอบป.ป.ช. ครั้งนี้เค้ารับทุกวุฒิการศึกษานะครับ โอกาสสำหรับทุกคนได้เข้ามาถึงอีกครั้งนึง เพราะไม่จำกัดวุฒิใดเพียงวุฒิหนึ่งเท่านั้น เปิดประตู่สู่อาชีพ งานราชการ ทุกคน

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง ออกข้อสอบ 13 หัวข้อ เรื่องเกี่ยวกับการทุจริต และหัวข้ออื่นๆ

        ข้อสอบ ป.ป.ช. ออกอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ในส่วนของหัวข้อนี้ทางเว็บของเราก็มีสรุป และตัวอย่างข้อสอบมากมาย เตรียมไว้ให้เพื่อนๆ ได้ศึกษากันนานแล้ว ซึ่งสามารถค้นหาได้จาก สรุปรัฐธรรมนูญ60 นั่นเองนะครับ ถ้าใครเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็พอจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้วหละครับ ว่าผมเคยสรุปไว้ให้แล้ว 2. พรบ.ว่าด้วยการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพรบ.หลักของเนื้อหาในการสอบเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่างานของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในพรบ. นั้น ถ้าใครเป็นสายสอบราชการอยู่แล้ว ก็ควรจะเน้นเรื่องนี้ให้มาก เพราะเรื่องอื่นๆ เราได้เคยอ่านผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว

        ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง3. ยุทธศาสตร์แผนแม่บทเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 2560-2564 ถ้าผมมองจากตรงนี้นะครับ ก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่า ข้อสอบจะออกค่อนข้างละเอียดนะครับ เพราะเขาเน้นจุดมาให้ขนาดนี้เลยนะครับ หน้าที่ของเราก็คือการอ่านให้ครบตามที่ออกนั่นแหละ และก็น่าจะทำข้อสอบได้แล้ว

ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง

        ข้อสอบป.ป.ช. ออกอะไรบ้าง 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม