Breaking News

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง การปฏิบัติตัวท่ามกลางความเห็นต่าง และการแสดงออกที่เหมาะสม

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง

ท่ามกลางความสั่นคลอนของความเห็นต่างที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ในบทความนี้ผมจะไม่ขอพาดพิงใครบางกลุ่มว่าการกระทำนั้นถูกหรือผิดนะครับ แต่ผมจะมาขอแนะนำให้ผู้ที่จะสอบราชการนั้นเตรียมตัวไว้อย่างหนึ่งเลยก็คือ ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง

        และแน่นอนครับ งานราชการ เมื่อท่านได้มาสัมผัสแล้วนั้น ระบบความคิดความกล้าที่ท่านเคยมีอยู่เต็มร้อย ท่านจะต้องลดลงอยู่ในระดับพอดี ในระดับที่เหมาะสมต่อการประคองชีวิตราชการของท่าน

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง แสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม และเลือกปฏิบัติได้ตามความถูกต้อง

        ที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง เพราะว่า ความเป็นกลางทางการเมือง นั้นจะทำให้เราอยู่รอดปลอดภัยในทุกยุค ที่ผมพูดเช่นนี้อาจจะดูเหมือนเราต้องยอมก้มหน้ารับอะไรที่ไม่ถูกใจ ไม่ถูกต้อง หลายคนอาจจะมองว่าเรานั้นแหย ไม่กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง แต่เพื่อนๆ เชื่อไหมครับ ว่ากฎระเบียบข้อบังคับนั้นได้กำหนดไว้แล้ว ว่าเราต้องทำเช่นนี้ แล้วถ้าเป็นท่าน กว่าจะสอบมาได้ อดตาหลับขับตานอนท่องหนังสือมาขนาดนี้ จะให้ข้อนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตสายราชการของเราหรือครับ มันจะไม่คุ้มเอานะครับ

        การแสดงออกทางด้านการเมืองนั้นมีด้วยกันมากมายหลายวิธี ไม่ใช่วิธีสุดโต่งที่ใครๆ เขาทำกันแล้ว เราในฐานะข้าราชการของประชาชนนั้นจะทำได้ตามเขานะครับ ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง ผมยังขอยืนยันคำเดิมว่า เราต้องทำตัวเป็นกลาง เพราะโลกใบนี้นั้นย่อมมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยู่แล้ว และถ้าเราเอนเอียงไปนั้น ก็อาจจะทำให้เราต้องโดนเพ็งเล็งนะครับ

ข้าราชการต้องเป็นกลางทางการเมือง

        ความเป็นกลางทางการเมืองนั้น สามารถแสดงออกได้หลายวิธี ในฐานเป็นข้าราชการแล้วนั้น ต้องปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ด้วยครับและต้องพึงละลึกเสมอว่า นายกรัฐมนตรี คือหัวหน้าอันดับหนึ่งของเรา