Breaking News

ข้าราชการยุคดิจิทัล ปรับตัวการใช้ชีวิตราชการ จะคนเก่า คนใหม่ ก็ต้องปรับตัว

ข้าราชการยุคดิจิทัล

ข้าราชการยุคดิจิทัล สำหรับในหัวข้อนี้นั้น ก็เป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกับครั้งที่แล้ว ที่เราได้พยายามนำเสนอเพื่อเกริ่นนำเพื่อนๆ ว่าเราจะต้องปรับตัวอะไร อย่างไรกันบ้าง เพราะเพื่อนๆ เชื่อหรือไม่ครับว่า มีจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ที่ไม่มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าไปสู่ ข้าราชการยุคดิจิทัล

ด้วยพื้นฐาน และภารกิจของแต่ละกรมที่ไม่เหมือนกัน และไม่ได้มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์หรือการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เท่าไรมากนัก ข่าวงานราชการ ก็อาจจะเป็นปัญหาเป็นอย่างมาก ช่องว่างระหว่างคนรุ่นเก่า และ คนรุ่นใหม่ จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในองค์กร

ข้าราชการยุคดิจิทัล

องค์กรยุคใหม่ ข้าราชการยุคดิจิทัล ต้องปรับตัวอย่างไร ให้อยู่รอด หางานราชการ งานราชการล่าสุดพร้อมอัพเดทให้คุณแล้วที่นี่ตลอดเวลา

รัฐบาลดิจิทัล ที่มุ่งสร้างข้าราชการยุคดิจิทัลนั้นจะสำเร็จได้โดยสมบูรณ์นั้น ทุกคนในหน่วยงานจะต้องช่วยกัน ไม่ปล่อยให้ คนที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับคอมนั้น ต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เพราะด้วยลักษณะการส่งเสริมนั้น ในช่วงแรกอาจจะขอความร่วมมือเพื่อให้เข้ารับการพัฒนาหรือฝึกอบรม

แต่เมื่อเวลาผ่านไป มาตรการต่างๆ ก็ได้เข้มข้นขึ้น เพราะว่า รัฐบาลก็ต้องการเป็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดเข้าไปสู่รายตัว รายบุคคลกันเลยทีเดียว ทีนี้ละก็การที่จะเพิกเฉยนั้นก็จะทำได้ยากทีเดียว

ข้าราชการยุคดิจิทัล

แต่โจทย์สำคัญที่คนในองค์กรต้องช่วยกันนั้นก็คือการที่จะเริ่มให้คนทีเป็นคอม มาสอนคนไม่เป็นคอมให้ได้เพื่อจะได้สามารถใช้สื่อดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมองจากสภาพความเป็นจริงแล้ว บุคลากรบางท่านตั้งแต่รับราชการมา ก็ไม่ได้เคยมีหน้าที่ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กันเลย ทำให้มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก ต้องประคับประคองกันไป บางคนเริ่มจาก 0 เลยทีเดียว แทบจะต้องนั่งเฝ้า นั่งสอนกันเลยหละ