Breaking News

งานราชการวิถีใหม่ 3 แนวทางหลักโควิด กับการใช้ชีวิตราชการ

งานราชการวิถีใหม่

งานราชการวิถีใหม่ การปฏิบัติราชการวิถีใหม่ 3 รูปแบบ ประกอบด้วยเหลื่อมเวลาทำงาน นับเวลาและปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง โดยระเบียบนี้ได้มีผลเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 สำหรับแนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับวิถีชีวิตการทำงานในวิถีใหม่พร้อมคู่มือเพื่อจะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการดำเนินการปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมและจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบด้วยกันครับ

รูปแบบที่ 1 คือการปฏิบัติงานในที่ตั้งแบบเหลื่อมเวลาทำงานครับ งานราชการวิถีใหม่เช่นกำหนดช่วงเวลาการเช้าและเลิกคือ งานราชการ 7:30 น ถึง 15:30 น 8:00 น ถึง 16:00 น 8:30 น ถึง 16:30 น หรือ 09:30 น ถึง 17:30 น

งานราชการวิถีใหม่ แนวข้อสอบ

งานราชการวิถีใหม่ ติดตามข่าวสารการสอบราชการได้ที่นี่ เว็บข่าวเปิดสอบราชการอันดับ1 แนวข้อสอบเฉลยข้อสอบ

งานราชการวิถีใหม่รูปแบบที่ 2 ปฏิบัติงานในที่ตั้งแบบนับชั่วโมงการทำงาน เช่นกำหนดให้สามารถเลือกเวลาเข้างานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการดำรงชีวิต โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงานครับโดยเมื่อนับเวลางานรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ

รูปแบบที่ 3 คือการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งครับคือกำหนดให้สอดคล้องกับร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีการเสนอแนวทางนี้ครับเนื่องจากว่าในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการระบาดของ covid 19

งานราชการวิถีใหม่ เปิดสอบ

งานราชการวิถีใหม่ทำให้หลายหน่วยงานต้องมีการปรับตัวให้เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานรัฐเองก็ต้องปรับตามความต้องการของประชาชนให้บริการประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับ

จะเห็นได้ว่าการปรับตัวของหน่วยงานราชการนั้นก็เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ แต่อย่างไรแล้ว ในหน่วยงานภูมิภาคนั้นก็คงยังไม่ได้ปรับอะไรมากมาย ถ้ามีการปรับเกิดขึ้นก็ต้องวางแผนกันเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทาบก่อน

ติดตามข่าวเปิดสอบราชการ แนวข้อสอบราชการ ได้แล้วที่นี่ เว็บนี้มีแต่ข้อมูลดีๆ สำหรับคนสอบราชการ