Breaking News

งานราชการเปิดสอบตอนนี้ สำนักงาน กศน. รับสมัครราชการเยอะ 23 อัตรา

งานราชการเปิดสอบตอนนี้

สำหรับในวันนี้นะครับ งานราชการอีกหนึ่งหน่วยงานที่น่าทำนั้นก็คือ สำนักงาน กศน. นั่นเอง ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้ช่วยเหลือสังคม พัฒนาคน ให้ประเทศของเรา งานราชการเปิดสอบตอนนี้ ก็คือสำนักงาน กศน. นั่นเอง

ซึ่งสิ่งที่เราจะได้รับนั้นก็คือ ข่าวงานราชการ เราจะเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ของสำนักงาน กศน. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2564 ที่ปีนี้เปิดโอกาสให้ทุกวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีนั้น ได้สมัครเข้าสอบแข่งขันกัน

งานราชการเปิดสอบตอนนี้

ข่าวเปิดสอบราชการล่าสุด งานราชการเปิดสอบตอนนี้ ค้นหาเปิดสอบงานราชการล่าสุด ได้ที่นี่เลย เว็บรวมข้อมูลเกี่ยวกับเปิดสอบราชการไว้มากที่สุด

เริ่มด้วยตำแหน่งแรกกันเลยนะครับ นั่นคือตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ซึ่งปฏิบัติหน่วยพี้นที่ทั่วไป จำนวน 7 อัตรา เงินเดือนที่ได้รับก็จะอยู่ที่ 15,000 – 16,500 บาท ซึ่งมีข่าวดีก็คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

งานราชการเปิดสอบตอนนี้และยิ่งไปกว่านั้นนับว่าเป็นข่าวดีอีกเช่นกัน เพราะว่าตำแหน่ง นักวิชาการศึกษานั้น ก็เปิดรับจำนวน 10 อัตราเช่นกัน และเงินเดือนก็เท่ากันคือ 15,000 – 16,500 บาท ซึ่งต้องขอบอกว่าเค้ารับรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา อีกเช่นกัน

ซึ่งนับว่าเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดมากๆ สำหรับใครที่มีวุฒิปริญญาตรี ก็มีโอกาสเป็นนักวิชการศึกษาได้แล้ว ไม่ต้องมีวุฒิเฉพาะ ก็สามารถสมัครสอบราชการในตำแหน่งนี้ได้เช่นกัน

อีกหนึ่งตำแหน่งก็คือ บรรณารักษ์ จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

ซึ่งคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นก็ต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันงานราชการเปิดสอบตอนนี้ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว