Breaking News

งานราชการเปิดสอบตอนนี้ สมัครงานราชการ งานราชการล่าสุด งานราชการวันนี้

งานราชการเปิดสอบตอนนี้

สำหรับตำแหน่งงานราชการของกรมราชทัณฑ์ที่เปิดรับสมัครสอบมากถึง 285 อัตรานั้น เพื่อนๆ ไม่ต้องกังวลเลยว่า เราจะต้องมานั่งทำข้อสอบอีกหรือเปล่า จะต้องมานั่งคิดคำนวณ ฝนระบายคำตอบอีกหรือไม่ งานราชการเปิดสอบตอนนี้ ของกรมราชทัณฑ์นั้น

เขาไม่ได้ให้เราต้องไปสอบแบบนั้น แต่เป็น การสัมภาษณ์งานราชการ เอาครับ เพราะเนื่องด้วยการสอบครั้งนี้ เป็นบุคคลที่มีวิชาชีพอยู่แล้ว จึงสามารถใช้วิธีนี้ได้ครับ

สำหรับรายละเอียดตำแหน่งงานราชการเปิดสอบตอนนี้ ของกรมราชทัณฑ์นั้นเรามาดูรายละเอียดกันต่อได้เลย

งานราชการเปิดสอบตอนนี้

งานราชการเปิดสอบตอนนี้ หางานราชการ งานราชการล่าสุด งานราชการไม่ต้องสอบ งานราชการรสัมภาษณ์อย่างเดียวก็มี

– ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โดยรับมากถึง จำนวน 275 อัตรา เกือบจะ 300 เลยนะครับนั่น ที่ต้องรับมากขนาดนี้ น่าจะเป็นเพราะว่าโควิดแน่ๆ เลยครับ

ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งงานราชการเปิดสอบตอนนี้

ซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

– ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ รับจำนวน 1 อัตรา อัคตรเงินเดือน 15,800 – 19,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้เก็เป็นคุณสมบัติเฉพาะครับ

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชา เภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

– ต่อไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา ค่าตอบแทนเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

งานราชการเปิดสอบตอนนี้

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันงานราชการเปิดสอบตอนนี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

– และตำแหน่งสุดท้าย เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รับอยู่ที่ จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยค มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือ

– เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

ไม่พลาดแน่นนอนหากติดตามเราไว้ งานใหม่ๆงานราชการเปิดสอบตอนนี้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดสอบราชการ งานราชการวันนี้ ที่เตรียมพร้อมสำหรับทุกคนนั้น มีให้แล้วที่นี่เพราะว่าเราได้รับการสนับสนุนจาก  ที่เป็นพี่ใหญ่ที่ดีเสมอมา ซัพพอดบทความให้เราได้ตลอเลยค่ะ