Breaking News

ตะลุยโจทย์ก.พ. ทำข้อสอบก.พ. ไปด้วยกัน เพื่อนรู้ใจสอบก.พ.

ตะลุยโจทย์ก.พ.

ตะลุยโจทย์ก.พ. คือการทำโจทย์ข้อสอบไปอย่างรวดเร็ว นึกอะไรออกก็ตอบไปเลยตามสัญชาตญาณแรกของเราครับ เพราะเราต้องจำลองว่าเรานั่งสอบอยู่ในห้อง อยู่ในห้องสอบเสมือนจริง ไม่มีเวลามานั่งคิด ฝึกทำข้อสอบ จึงเป็นอีกกลยุทธ์การเตรียมตัวสอบของเราครับ

ตะลุยโจทย์ก.พ.

        ตะลุยโจทย์ก.พ.ใครเป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด และเห็นชอบในการทำแผนพัฒนาจังหวัด

        ก. คณะกรรมาธิการจังหวัด

        ข. คณะผู้แทนจังหวัด

        ค. คณะกรรมการจังหวัด

        ง. คณะกรมการจังหวัด

        เฉลยก่อนนะครับ ข้อนี้ตอบว่า ง. คณะกรมการจังหวัด เอาจริงถ้าเราไม่แม่นในคำตอบ ข้อนี้ทุกคนจะต้องตอบว่า คณะกรรมมาธิการจังหวัดแน่ๆ เลยครับ เพราะผมก็คุ้นคำนี้ตลอด คำอื่นนี่แทบจะไม่คุ้นเลย เอาเป็นว่า ข้อนี้เราต้องตอบว่า คณะกรมการจังหวัดละกันนะครับ

ตะลุยโจทย์ก.พ. สำหรับคนไม่มีเวลา โจทย์ก.พ.ที่ตรงประเด็นที่สุด

        ใครเป็นหัวหน้าปกครองในจังหวัด

        ก. ปลัดจังหวัด

        ข. หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด

        ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด

        ง. ถูกทุกข้อ

ตะลุยโจทย์ก.พ.

        ตะลุยโจทย์ก.พ.ข้อนี้ต้องขออธิบายว่า เบอร์ 1 ของเราในจังหวัดนั่นก็คือ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ เพราะตามโครงสร้างการบริหารงานแล้ว เราจะทำอะไรก็ต้องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเสมอๆ เรื่องทุกเรื่องผู้ว่าต้องรู้ก่อน Ufa369 หากมีอะไรเกิดขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดก็เปรียบเสมือนพ่อเมืองครับ จำคดีนักบอลติดถ้ำหลวงได้ไหมครับ เราจะเห็นว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นแม่ทัพสำหรับการทำภารกิจในครั้งนั้น

บริหารงานราชการให้สำเร็จลุล่วงไปได้

        ใครเป็นผู้ช่วยนายอำเภอในการเป็นหัวหน้าปกครองอำเภอ

        ก. รองนายอำเภอ

        ข. ผู้ช่วยนายอำเภอ

        ค. ปลัดอำเภอ

        ง. ปลัดจังหวัด

        ตะลุยโจทย์ก.พ. ข้อนี้ต้องตอบว่า ปลัดอำเภอครับ คุ้นไหมครับว่าเราเปิดสอบปลัดอำเภอ ถ้าข้อนี้ถามถึงผู้ช่วยนายอำเภอ ก็ตอบว่า ปลัดอำเภอไปเลยครับ