Breaking News

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ มาตรฐานวัดประสิทธิภาพการทำงานราชการไทย

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่ว่าจะงานราชการหรืองานเอกชน ก็คงหนีไม่พ้นตัวชี้วัดกันได้แน่นอน เพราะการที่จะวัดความสำเร็จของงานนั้นก็ต้องมีเครื่องมือในการกำกับดูแล ผลงานให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

แต่สำหรับบางงานของหน่วยงานราชการนั้น ด้วยภารกิจที่แตกต่างกันในแต่ละกรม บางกรมมีตัวชี้วัด แต่ถ้าทำตามหรือไม่สำเร็จก็ไม่เป็นอะไร แต่บางหน่วยงานนั้นตัวชี้วัด KPI งานราชกานั้นไม่ผ่านไม่ได้เลยเนื่องด้วยตัวเงินงบประมาณที่ได้รับนั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้งสิ้น งานราชการประเภทนี้จึงทำให้เกิดภาวะเครียดกับผู้ปฏิบัติเป็นอย่างมาก

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ

ตัวชี้วัด KPI งานราชการ ไม่พลาดทุกเรื่องเด่น ประเด็นดัง การสอบราชการ แวดวงราชการที่ให้คุณได้ติดตามก่อนใคร

        ตัวชี้วัด KPI งานราชการเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างดี ซึ่งแปลว่าหน่วยงานนั้นจะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว จะตกตัวชี้วัดเลยไม่ได้ เพราะถ้าตก นั่นหมายความว่าจะส่งผลต่องบประมาณในปีถัดไปเป็นแน่นอน

        ซึ่งภารกิจของงานในลักษณะนี้ก็จะทำให้ข้าราชการนั้นเกิดความเครียด และกังวลเป็นอย่างมากเพราะไม่อยากตกตัวชี้วัด ทำให้หน่วยงานของตัวเองต้องโดนตัดงบประมาณออกไป ซึ่งบางครั้งก็อาจจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงาน อาจทำให้คุณภาพของงานนั้นทำแบบขอไปที ไม่ได้ซึมซับประสิทธิภาพตามที่ควรจะเป็น

เตรียม ตัวชี้วัด KPI งานราชการ

        สุดท้ายแล้วตัวชี้วัด KPI งานราชการไม่ว่าจะยากเย็นซักแค่ไหน ข้าราชการ และ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนก็ต้องทำให้มันสำเร็จไปให้ได้ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าต่อเงินภาษีที่ประชาชนเสียไป ผลผลิตของงานนั้นต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้

ติดตามเนื้อหา การสอบราชการ รวมทุกเคล็ดลับ ทุกเรื่อง ทุกแง่มุม การใช้ชีวิตก่อนเป็นข้าราชการ และระหว่างเป็นว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เพื่อให้อยู่ร่วมในสังคมแวดวง งานราชการ ได้ ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี Fin88 ที่คอยสนับสนุนบทความดีๆ ให้เรามาตลอด