Breaking News

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เป็นข้อสอบที่ถือได้ว่ามีเนื้อหาค่อนข้างมากในการใช้สอบ และการสอบภาค ข. เกือบทุกสนามนั้นก็จะมีหัวข้อนี้ใช้ในการสอบด้วย วันนี้เราจึงอยากนำแนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

มาให้เพื่อนๆ ได้จดและจำนำไปสอบกันครับ

        4. ใครเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

        ก. ปลัดกระทรวง

        ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

        ค. รองนายกรัฐมนตรี

        ง. ถูกทุกข้อ

        เฉลย ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ข้อนี้เดาไม่ค่อยยาก และมีหลักการจำไม่ยากมากครับ ถามอะไรมาก็ตอบไปอย่างนั้น ถามรัฐมนตรีช่วย ก็ตอบรัฐมนตรีช่วยไปนั่นแหละครับ

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แนวข้อสอบล่าสุด แนวข้อสอบสำหรับสอบก.พ.

        5. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ

        ก. เลขาธิกาสำนักงาน ก.พ.

        ข. นายกรัฐมนตรี

        ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

        ง. เลขาธิการ ค.ร.ม.

        ข้อนี้ผมเคยย้ำกับเพื่อนๆ ไปหลายรอบแล้วนะครับว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของเรา หากจำไม่ได้ก็ขอให้นึกไว้เสมอครับ บุคคลที่มีอำนาจขับเคลื่อนประเทศนี้คือใคร นั่นก็คือ นายกรัฐมนตรีครับ เพราะฉะนั้น ข้อนี้ตอบ ข. นายกรัฐมนตรี

        6. ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

        ก. นายกรัฐมนตรี

        ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ค. รองนายกรัฐมนตรี

        ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

        ข้อนี้ก็ไม่ยากครับ สำนักนกยกรัฐมนตรี ถ้านายกไม่ใหญ่ที่สุดแล้วใครหละจะใหญ่กว่านายกรัฐมนตรี Ufa24h จริงไหมครับ เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า ก. นายกรัฐมนตรี ครับ

        7. ใครเป็นผู้ช่วยนายกรัฐมนตรี ในการบังคับบัญชาข้าราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี

        ก. รองนายกรัฐมนตรี

        ข. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ค. ทั้ง ก. และ ข. ถูกต้อง

        ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

        ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อนี้ขอเฉลยว่า ค. ครับ ถูกทั้งรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

        ตัวอย่างข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เราได้หยิบยกมาให้เพื่อนๆ ได้ทดลดงทำเป็นบางส่วน หากเพื่อนๆ พอมีเวลาผมก็อยากจะแนะนำให้ลองทำสรุปเป็นตารางอีกทีนึงนะครับ สรุปกฎหมายใช้สอบราชการ ครับ