Breaking News

ทดลองทำข้อสอบก.พ. แบบฝึกหัดก.พ. การทำข้อสอบก.พ. ล่าสุด

ทดลองทำข้อสอบก.พ.

ทดลองทำข้อสอบก.พ. เพื่อนๆ ยังพอมีเวลาที่จะได้ทดสอบ ทดลอง ลองผิดลองถูกกันได้ในเวลานี้ แต่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว ไปทดลองทำข้อสอบก.พ. กันได้เลยครับ

การยุบอำเภอ ทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

ก. กฎกระทรวง

ข. พระราชบัญญัติ

ค. พระราชกฤษฎีกา

ง. พระราชกำหนด

เฉลย ค.พระราชกฤษฎีกา

ทดลองทำข้อสอบก.พ.

การเปลี่ยนชื่อ กระทรวง กรม จังหวัดทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา

        การแบ่งท้องที่ทางวิชาการทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา

ทดลองทำข้อสอบก.พ. ไม่ทำไม่ได้แล้ว เพราะแนวข้อสอบก.พ.นี้เตรียมมาเพื่อเพื่อนๆ สอบราชการ

ทดลองทำข้อสอบก.พ.

กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการแทนทำได้โดยตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ค. พระราชกฤษฎีกา

        ทดลองทำข้อสอบก.พ.จัดมาให้อย่างรัวๆ กันเลยทีเดียวสำหรับการติวข้อสอบก.พ. ของเราในวันนี้

        การยุบอำเภอ Ufa1688 การเปลี่ยนชื่อ กระทรวง กรม จังหวัด การแบ่งท้องที่ทางวิชาการ และการ กำหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการแทน นั้นทำได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

        การตัด จำกัด อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดทำได้โดย

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ข. พระราชบัญญัติ

        การกำหนดให้กรมหลายกรม อยู่ในกลุ่มงานเดียวกันโดยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี หรือ ปลัดกระทรวง ให้ตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ก. กฎกระทรวง

        การกำหนดอำนาจในกรมให้ตราเป็นกฎหมายใด

        ก. กฎกระทรวง

        ข. พระราชบัญญัติ

        ค. พระราชกฤษฎีกา

        ง. พระราชกำหนด

        เฉลย ก. กฎกระทรวง

        ทดลองทำข้อสอบก.พ.ช่วงนี้เราจัดมาให้รัวๆ กันไปเลยครับ ว่าแต่จะรับไหวนั้นก็ขึ้นอยู่กับอีกเรื่องนนึงนะครับ แต่เชื่อเถอะครับผ่านหูผ่านตาบ่อยๆ จะทำให้เราคุ้นชินกับข้อสอบได้นั่นเอง เพื่องานราชการที่รอเราอยู่ครับ