Breaking News

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ ทำใจให้ปลอดโปร่งก่อนสอบราชการ

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ

เมื่อถึงเวลาสอบก.พ.ในวันที่ 27 ก.ย. 63 แล้วนั้น การเตรียมตัวสอบก.พ. ก็คงเหลือเวลาเตรียมตัวอีก เพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้แล้ว ที่พึ่งทางใจสุดท้ายไม่ใช่แต่เฉพาะตัวเราเท่านั้นที่อดทนนั่งอ่านหนังสือมาแรมปี แรมเดือน ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ ของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป สุดแท้แต่เราจะนับถืออะไรก็แล้วแต่ครับ

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ กอดให้อุ่น จดจำภาพจำของครอบครัวเสริมกำลังใจก่อนสอบก.พ.

        ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ หากวันนี้บางคนอยู่ใกล้กับสถานที่สอบ และมีครอบครัวอยู่ข้างๆ ก็ขอให้จดจำใบหน้าครอบครัวเราเอาไว้ครับ เพราะพรุ่งนี้แล้วที่เราจะต้องทำเพื่อตัวเอง และทำเพื่อพวกเขา ถ้าหากใครต้องเดินทางไปสบอเพราะสถานที่สอบอยู่ไกล ก็ขอให้วางแผนการเดินทางไปสอบราชการให้ดีๆ เพราะพรุ่งนี้เกือบทั้งประเทศรถจะติดเป็นอย่างมากครับ ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ สำหรับคนไกลนั้นก็คงมีแต่ภาพในความทรงจำ หรือรูปในมือถือของเรา ก็อยากให้เพื่อนๆ ได้ระลึกถึงว่าครั้งนี้เราจะมาสู้เพื่อพวกเขาเหมือนกัน

ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ

        หากเพื่อนๆ ท่านใดอ่านหนังสือมาอย่างดีแล้ว เรียกได้ว่าเต็มแน่นจนไม่รู้จะเอาไปไว้ตรงไหนแล้ว ก็ขอให้วันนี้เป็นวันผ่อนคลายสำหรับท่าน ไม่ต้องเอาอะไรไปยัดใส่สมองแล้ว เพราะไม่เช่นนั้นมันจะเกิดความสับสน แต่ถ้าหากใครยังอ่านได้ไม่หมด ไม่ครบทุกหัวข้อ ในค่ำคืนนี้ก็ขอให้อ่านแค่พอประมาณ ไม่ต้องอ่านจนดึกจนดื่น อ่านแค่พอประมาณพอครับ เพราะเมื่อถึงเวลานี้แล้ว การที่เราจะเอาอะไรยัดเข้าไปอีกนั้นสมองของเราก็คงลำดับหรือจัดเก็บไม่ทันเป็นแน่

        ที่พึ่งทางใจก่อนสอบราชการ ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร แต่หนทางสู่งานราชการนั้นจะไม่มีวันหยุดอยู่แค่นี้อย่างนี้แน่นอน