Breaking News

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ว 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งงานดีๆ เปิดสอบแล้ววันนี้

นวก.คอมDSI

นวก.คอมDSI เปิดสอบแล้ววันนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการDSI เป็นลักษณะงานที่น่าสนใจอีกตำแหน่งหนึ่งที่สำหรับผู้สนใจ เอาหละครับ เรามาดูกันว่าเค้าเปิดสอบอะไรกันบ้าง

        นวก.คอมDSI60 คะแนน สำหรับวิชาทั่วไปที่เราจะสอบเหมือนกันๆ ก็คือในส่วนนี้แหละครับ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ การบริหารบ้านเมืองที่ดี การรักษาความลับของทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ งานสารบรรณ ก็อย่างที่บอกแหละครับ เป็นกฎหมายพื้นฐานที่ต้องสอบ ที่ต้องอ่าน ที่ต้องทำให้ได้ ไม่เช่นนั้นแล้ว เราก็ทำงานอย่างไร้จุดหมาย

นวก.คอมDSI

        นวก.คอมDSI40 คะแนนคือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ DSI นั่นแหละครับที่เราต้องรู้ ต้องทราบ ต้องเข้าใจ ต้องชัดเจนในเนื้อหาของหน่วยงานที่เราจะไป

นวก.คอมDSI เปิดสอบ 100 คะนนความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์งานนี้หามพลาดเด็ดขาด

        นวก.คอมDSIอีก 100 คะแนนที่เหลือนั้นก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ล้วน ๆ เลย เหมือนตำนักนักวิเทศก์แหละครับ ในที่นี่นั้นก็จะมีความรู้เกี่ยวกับ Database ก็คง

จะคุ้นชินกับสายคอมอยู่แล้วหละครับ ต่อไปในเรื่องการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวกับโปรแกรม OOP มาตรฐานและเปลี่ยนข้อมูลแบบ SOAP REST การพัฒนาโปรแกรมชุดคำสั่งด้วยภาษา C# PHP JAVA SWIFT หลักการทำงานของ Virtual Machine หลักของการสื่อสารข้อมูล Data Communication มาตรฐานการติดต่อข้อมูลในเครือข่าย SMTP STMPS POP3 IMAP HTTP HTTPS หลักการทำงานของ DNS Server ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบเครือข่าย การทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ

นวก.คอมDSI

        นวก.คอมDSIอัดแน่นสเป็กนักวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับการสอบนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสายคอมพิวเตอร์หากมีความสามารถก็มาสมัครเพื่อรับราชการ ทำงานราชการกันได้เลยครับ