Breaking News

นักวิเทศสัมพันธ์DSI หางานราชการวันนี้ หางานราชการถูกใจ หางานราชการ

นักวิเทศสัมพันธ์DSI

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งของ DSI ที่น่าสอบมากๆ ในวันนี้ สำหรับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและต้องการรับรับราชการนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับท่านแล้วครับ เพระ นักวิเทศสัมพันธ์DSI นั้นได้เปิดสอบแล้ว แล้วเนื้อหาที่สอบนั้นมีอะไรกันบ้าง ไปดูกัน

นักวิเทศสัมพันธ์DSI

นักวิเทศสัมพันธ์DSI เน้นภาษาอังกฤษ ใครมีความพร้อมก็ลุยเลย สัดส่วนคะแนนอยูที่ 140 คะแนนเต็ม 200

        นักวิเทศสัมพันธ์DSI จะสอบเรื่องกฎหมายทั่วไปมีสัดส่วนอยู่ที่ 60 คะแนน ได้แก่ ระเบียบบริการราชการแผ่นดิน ซึ่งตรงนี้เราก็ได้มีสรุปไว้ให้ทุกท่านแล้ว ระเบียบข้าราชการพลเรือน วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายข้อมูลข่าวสารทางราชการที่เราก็ได้ทำสรุปไว้ให้ทุกท่านแล้ว การบริหารบ้านเมืองที่ดี ก็เป็นอีกเรื่องที่มีสรุปพร้อมแนวข้อสอบมากมาย ให้เพื่อนๆ ได้นำไปศึกษากัน ระเบียบเกี่ยวกับรักษาความลับชองทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ จะเห็นได้ว่าเนื้อหาที่ออกสอบนั้นจะคล้ายกับตำแหน่งนักจัดการเลยก็ว่าได้

        เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า งานราชการส่วนใหญ่ก็ต้องตั้งต้นด้วยกฎหมายพื้นฐานเหล่านี้อยู่แล้ว เป็นกฎหมาย ระเบียบที่เหล่าผู้ทำงานราชการทุกคนจะต้องศึกษาและปฏิบัติตาม เป็นกรอบแนวทางเบื้องต้นในการทำงาน

นักวิเทศสัมพันธ์DSI

        นักวิเทศสัมพันธ์DSI จะเน้นไปที่อังกฤษครับ อีก 40 คะแนนนั้นก็จะเกี่ยวกับหมวดบทบาทภารกิจของ DSI แต่ในคราวนี้มาในรูปแบบของภาษาอังกฤษและอีก 100 คะแนนเต็มๆ เลยก็คือ วิชาภาษาอังกฤษล้วนๆ ครับ แม่เจ้า นี่มาสอบอะไรกันนี่ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ สรุป และจับประเด็นสำคัญการแปลความหมายจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และการแปลกจากอังกฤษเป็นไทย อีกที การร่างหนังสือและการโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษอีกเช่นกัน