Breaking News

ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564 ผลเป็นอย่างไร เช็คได้เลยที่นี่

ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564

จบไปแล้วครับสำหรับการสอบท้องถิ่นปีนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับการสอบปีนี้ เชื่อว่ามีหลายคนต้องตั้งหน้าตั้งตารอผลอยู่แน่ๆ ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564 ปีนี้มีการคาดประกาศผลสอบท้องถิ่นในเดือนมกราคม 2565

โดยในการ สอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 นี้ มีจำนวนผู้เข้าสอบแค่ประมาณ 52 % เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ อาจจะด้วยสาเหตุมาจากการเปิดสอบของหน่วยงานราชการชนกัน ตามที่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564กำหนดเปิดรับสมัครสอบท้องถิ่น ประจำปี 2564 จำนวน 4,603 อัตรา รับสมัครสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 9 – 31 มีนาคม 2564 และสอบภาค ก และสอบภาค ข ไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564

ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564 ประกาศผลสอบท้องถิ่นในเดือนมกราคม 2565 ผลสอบราชการท้องถิ่นปีนี้ ติดตามข่าวเปิดสอบราชการได้ที่นี่ทุกวัน

การประกาศผลสอบท้องถิ่น 2564 คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวันประกาศผลสอบท้องถิ่น ไว้ดังนี้ “ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ ความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (ภาค ข) ก่อน

ประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564

ถ้าผู้ใดสอบได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง (ภาค ค)  ซึ่งเป็นแกณฑ์ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนั่นเอง สําหรับวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสม กับตําแหน่ง (ภาค ค) จะประกาศให้ทราบในภายหลัง ทางเว็บไซต์ http://www.dlaapplicant2564.com หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ค”

ผู้สมัครสอบท้องถิ่น ที่เข้าสอบไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 สามารถติดตามข่าวกาประกาศผลสอบท้องถิ่นปี 2564 ได้จากที่นี่ หากมีข่าวเกี่ยวกับการประกาศผลสอบท้องถิ่น จะรีบนำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป อย่างรวดเร็วที่สุด เพื่อนๆสามารถติดตามได้ตลอดเวลากันเลย