Breaking News

ปิดทองหลังพระ ข้อคิดข้าราชการ

ปิดทองหลังพระ

“จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน

ปิดทองหลังพระ

“จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”หลายท่านคงเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วสำหรับ เนื้อเพลง “จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” นั้นก็มีความหมายในตัว สามารถอธิบายความหมายและจุดประสงค์ของเพลงได้เป็นอย่างดี การทำดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ไม่ว่าจะกระทำต่อหน้าหรือลับหลัง ย่อมส่งผลดีต่อผู้กระทำเสมอ อานิสงค์ของการประกอบกิจที่ดี จะอำนวยให้ชีวิตของเรานั้นประสบพบเจอแต่ความสุข ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

ปิดทองหลังพระ

“จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา” การทำงานบางอย่างที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และสุดความสามารถแล้วนั้น ถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปเพื่อทำผลงาน หรือนำเสนอใคร แต่ความอิ่มอกอิ่มใจย่อมบังเกิดมีแต่ผู้ปฏิบัติเป็นแน่แท้ การสั่งสมความดีอยู่เป็นกิจวัตร จะส่งเสริมให้การรับราชการของเราเป็นที่รักของเหล่าเพื่อนฝูงบริวาน เป็นที่กล่าวขวัญในแวดวงราชการ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ก็ไม่ต้องน้อยเนื้อต่ำใจ หากหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนั้นไม่มีใครสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็ขอให้เราภูมิใจกับสิ่งที่เราทำ และจงเชื่อมั่นในความดีที่ได้กระทำลงไป สักวันผลบุญจะส่งผลให้ผู้กระทำได้เกิดปิติสุข

ปิดทองหลังพระ

ติดตามแนวข้อสอบ บทความสอบราชการได้ที่นี่