Breaking News

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบบคนอ่านมาเยอะ พร้อมท่องจำในส่วนที่เหลือ

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสายการบริหารราชการกันนะครับ

– ผู้ว่าราชการจังหวัด = รับคำสั่งรวมถึงนโยบายจาก คณะรัฐมนตรี ส่วนกลาง

– ผู้ว่าราชการจังหวัด = เป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญชา ข้าราชการในจังหวัด

– รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด

– ปลัดจังหวัด, หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด = มีหน้าที่ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนงานต่างๆ

– นายอำเภอ = เป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชา ข้าราชการในอำเภอ

– ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอที่มีอาวุโส = มีหน้าที่ช่วยนายอำเภอททำงาน

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนแรกนั้นจะเป็นลำดับชั้นของการบังคับบัญชา สังเกตได้ว่าการบังคับบัญชาไล่มาตั้งแต่ระดับประเทศ ไล่ลงมาระดับกระทรวง ระดับกรม ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ไปจนถึงระดับหน่วยงาน จะมีชั้นของการบังคับบัญชาอยู่ เพื่อควบคุมกำกับดูแลข้าราชการในแต่ละชั้นให้อยู่ในระเบียบ อยู่ในล่องในลอย อยู่กับการปฏิบัติงานราชการได้อย่างถูกต้อง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารราชการแผ่นดิน

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ย่อกฎหมายสอบราชการ ย่อกฎหมายใช้สอบก.พ.63

– รัฐมนตรีเจ้าสังกัด ขอ คณะรัฐมนตรี โอนทรัพย์สินที่ยุบไปส่วนราชการอื่น

– การจัดตั้ง รวม โอน สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม ต้องจัดทำเป็นพรบ.

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ในข้อนี้ผมได้เคยย้ำตลอดว่า ให้จำให้แม่น จำให้

ได้ เพราะส่วนใหญ่แล้วนั้นและแทบทุกสนามที่ผมได้เคยไปสอบมานั้นจะมีหนึ่งข้อที่ถามเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ จะออกมาหนึ่งข้อแน่ๆ บางคนบอกว่าหนึ่งข้อถ้าฉันจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร อย่าคิดเช่นนั้นเลยครับ เพราะหนึ่งข้อซึ่งมีความหมายถึง 2 คะแนนก็ทำให้ลำดับของเราอาจเฉือนกับคนก่อนหน้าไปถึง 10-20 ลำดับ หรือบางครั้งก็เป็น 100 ลำดับได้เช่นกันนะครับ หากเรานั้นมีคะแนนเท่ากัน ฉะนั้นแล้วต้องเก็บให้ได้ครับในข้อนี้ จำให้แม่นเลย

ย่อระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  งานราชการ