Breaking News

ระเบียบสารบรรณใหม่ สรุปใจความสำคัญ อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ต้องนั่งสรุปเอง

ระเบียบสารบรรณใหม่

ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง บัญชีหนังสือส่งเก็บ เราจะต้องเก็บไว้ 20 ปี เพื่อเป็นหลักฐาน แต่ด้วยการบริการงานราชการยุคใหม่นั้น ทำให้เราทำงานได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้น ระเบียบสารบรรณใหม่ นี้จะทำให้เราทำงานได้ง่าย แต่สำคัญว่าไฟล์นั้นต้องไม่หายนะครับ

        ทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ จะอยู่ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือจะจัดทำไว้ในรูปแบบไฟล์ของโปรแกรม Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือแอปพลิเคชันอื่นใดก้ได้ ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องจัดทำทะเบียนหรือบัญชีใดเป็นเอกสารอีก

ระเบียบสารบรรณใหม่

ระเบียบสารบรรณใหม่ ติดตามกฎหมายใช้สอบราชการ งานราชการวันนี้ เตรียรมตัวสอบราชการไปกับเรา

          เห็นไหมครับว่าระเบียบงานสารบรรณใหม่นั้นอำนวยความสะดวกให้เราเป็นอย่างมาก ไม่ต้องมานั่งจัดทำเอกสารให้วุ่นวายเหมือนแต่ก่อนอีกแล้ว ไม่ต้องมานั่งทำบัญชีเป็น Excel แล้วต้องมานั่งลงสมุดควบคู่กันไป นับว่าระเบียบสารบรรณใหม่ทำให้เราทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดปัญหาความซ้ำซ้อนของงานลงไปได้มาก ไม่ต้องมานั่งทำอะไรให้ซ้ำซ้อนอีกต่อไป

          แต่เมื่อการอำนวยความสะดวกมาในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลหรือไม่ก็ต้องวางแผนเรื่องการจัดเก็บไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดีๆ อย่าให้ไว้รัสกินได้ ต้องมีระบบสำรองข้อมูลที่ดีพอ ไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีไฟล์เอกสารยืนยันใดๆ เลย เพราะเราไม่ได้ทำควบคู่ไปกับสมุดอีกต่อไป

ระเบียบสารบรรณใหม่

        งานราชการ ยุคใหม่ ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถตอบโจทย์การทำงานรูปแบบใหม่ได้อย่างทันท่วงที ระเบียบงานราชการยุคนี้จึงต้องปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เราในฐานะผู้ปฏิบัติงานและจะสอบ ก็ต้องหมั่นติดตามความเปลี่ยนแปลง กฎหมายที่ใช้สอบราชการ อยู่เสมอๆ และไม่ต้องกังวลเรามีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนเราอยู่แล้วตลอดเวลาที่นี่เลย DumboSlot