Breaking News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ถ้าไม่มีต้องทำอย่างไร ลำดับชั้นใครจะได้ขึ้นก่อน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ต้องขอเกริ่นเนื้อหาก่อนครับว่า รัฐมนตรีประจำกระทรวงนั้นคือใคร มีหน้าที่ทำอะไร รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงหรือทบวงนั้น ก็คือผู้บังคับบัญชาสูงสุดประจำกระทรวงนั้นนั่นเอง ตามหลักการของการบริหารราชการแผ่นดิน2534 ที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ก็จะมีหลักการที่ให้เราได้ทำตามปฏิบัติพร้อมกับจดจำและนำไปสอบราชการ เพื่องานราชการของเรานั่นเอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การรักษาราชการแทน ที่มีลำดับชั้นชัดเจนไม่มั่วนิ่ม ที่ใครจะมาเป็นได้

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ถ้าไม่มีรัฐมนตรีหรือมีแต่ปฏิบัติราชการไม่ได้ ก็จะมีลักษณะคล้ายกันกับการที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีนั่นแหละครับ แต่เพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราถึงต้องย้ำ ต้องซ้ำเพื่อให้เพื่อนๆ ได้เข้าใจและนำไปสอบราชการที่ใกล้จะถึงในเวลานี้นั่นเอง

        ถ้าไม่มี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ก็ให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 1 คน เป็นผู้รักษาราชการแทน คล้ายๆ กับเรื่องของนายกรัฐมนตรีไหมครับ มันไม่ใช่แค่คล้ายครับ แต่มันคือเรื่องเดียวกันเลยหละ แล้วถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคนหละจำต้องทำอย่างไร ใครจะขึ้นมารักษาราชการแทน ถ้ากรณีมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ก็ให้คณะรัฐมนตรีเลือกรัฐมนตรีช่วย 1 คนขึ้นมารักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

        สำหรับลำดับชั้นการรักษาราชการแทนนั้น เราก็ได้ศึกษากันมาบ้างพอสมควร เพื่อนๆ เดาออกไหมครบว่า แล้วถ้าในกระทรวงนั้นไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหละ เราจะทำอย่างไร ในกรณีที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเลยสักคน เขาก็ให้คณะรัฐมนตรีนั้น เลือก รัฐมนตรีกระทรวงอื่น มาเป็นผู้รักษาราชการแทน ทีนี้เราสงสัยไหมครับว่า เอ๊ะ แล้วงานหรือภารกิจมันจะต่อกันติดไหม แล้วเค้าจะส่งงานกันอย่างไร

        เก้าอี้รัฐมนตรีนั้นไม่ว่าใครจะไปจะมาก็ไม่ค่อยมีผลหรอกครับ เพราะงานที่ขับเคลื่อนได้ของกระทรวงต่างๆ ก็มีชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแค่มีผู้บังคับบัญชาเบอร์หนึ่งของกระทรวงคอยสั่งการเท่านั้นเอง ขอบคุณขอมูลจากเกม WM Casino ที่ให้คุณสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชม