Breaking News

วัฒนธรรมองค์กร หน่วยงานราชการที่เราสังกัด ต้องปรับตัวหรือจะเดินจากไป

วัฒนธรรมองค์กร

เคล็ดลับการปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ให้ได้ แน่นอนครับว่าหลายต่อหลายท่านกว่าจะได้บรรจุเป็นข้าราชการนั้นว่ายากแล้ว แต่การที่จะอยู่รอดปลอดภัยจนเกษียณนั้นยากกว่าจริงๆ เป็นคำพูดที่ถูกต้องเสมอ และใช้ได้ตลอดกาล วัฒนธรรมองค์กร

วัฒนธรรมองค์กร
หลักสูตรฝึกอบรม การประยุกต์ใช้หมวก 6 ใบกับการทำงานร่วมกันเป็นทีม

วัฒนธรรมองค์กร เด็กใหม่อย่าทำซ่าส์ไปเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมา

        วัฒนธรรมองค์กร ก่อนอื่นต้องอธิบายคำว่าวัฒนธรรมกันก่อนนะครับ วัฒนธรรมคือสิ่งที่ปฏิบัติสืบต่อๆ กันมา ซึ่งมันก็สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร ที่เขามีธรรมเนียมปฏิบัติกันมาแบบนี้ สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่แรก วัฒนธรรมองค์กร ภายใต้กรมเดียวกัน กระทรวงเดียวกัน แต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันออกไป แต่ก็จะมีวัฒนธรรมองค์กรร่วมที่มีที่มาที่ไปที่คล้ายกันอยู่

        หน่วยงานราชการ ในที่แห่งหนึ่งจะมีวัฒนธรรมองค์กรเป็นของตัวเองอย่างเห็นได้ชัด แปลกแยกจากที่อื่น เมื่อเราเข้าไปใหม่ๆ ยังเป็นเด็กน้อยที่พึ่งบรรจุใหม่ ต้องค้นหาให้เจอว่าวัฒนธรรมองค์กรของที่นี่เป็นอย่างไร มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร เราจะปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนี้ได้หรือไม่

วัฒนธรรมองค์กร

        วัฒนธรรมองค์กร ที่เราต้องเผชิญแน่นอนว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จะหนีไปทางไหนก็ไม่ได้ ถึงจะมีผู้อำนวยการคนใหม่มา ก็ไม่สามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรนั้นได้อย่างหมดจนสิ้นเชิง เพราะนั่นคือเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติสืบต่อกันมา เราไม่สามาถไปขัดขวางวัฒนธรรมของเขาได้ ถ้าเข้ากับเขาไม่ได้ ก็ควรอยู่เฉยๆ ไม่เช่นนั้นแล้วคุณจะเป็นกาสีขาวที่จะโดนจับตาจ้องมองอยู่ตลอดเวลา

        การเตรียมตัวทำงานราชการ หากหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตก็จะมีน้อยคนมากที่จะมาเล่าประสบการณ์การทำงานให้ฟังว่าหน่วยงานนี้ เป็นอย่างไร องค์กรนี้มีวัฒนธรรมอย่างไร เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องไปสัมผัสด้วยตนเองถึงจะเข้าใจ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง