Breaking News

วันหยุดราชการ หยุดยาวทั้งที แต่บางทีก็ไม่ได้หยุด ต้องทำงานให้เสร็จ

วันหยุดราชการ

ชีวิตข้าราชการนั้น หลายคนมองว่าได้หยุดนอนตีพุงอยู่บ้านอย่างสบายใจ ส่วนหนึ่งก็อาจจริงครับ แต่ทุก วันหยุดราชการ นั้นยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วนต้องทำงานกันอยู่ เห็นได้จากทุกช่วงเทศกาลจะมีหน่วยงานที่ต้องคอยดูแลประชาชน ถามว่าส่วนนั้นมีโอทีก็จริง แต่ถ้าแลกับการได้นอนพักผ่อนอยู่บ้านนั้น ก็น่าจะดีกว่า

วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ บางหน่วยงานก็ไม่หยุด เรียนรู้วิถีชีวิตราชการ

ข้าราชการต้องทำงาน 24 ชั่วโมง คำกล่าวนี้ก็ถือว่าจริงเสียส่วนหนึ่งเพราะว่าความเดือดร้อนของประชาชนนั้นไม่มีวันหยุดพัก ไม่เลือกเวลา ฉะนั้น ข้าราชการของแผ่นดินก็ต้องทำงานตลอดเวลาเช่นกัน วันหยุดราชการ ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์หากงานเราไม่เสร็จ ก็ใช่ว่าจะหยุดได้ ด้วยหน้าที่ราชการ นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องเคลียร์ให้เสร็จเป็นงานๆ ไป บางคนอาจคิดว่าทำช่วงวันเปิดทำการก็ได้ มันก็จริงนะครับ แต่เปิดทำการปุ๊ปก็จะมีงานอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย เรียกได้ว่าอาจไม่ได้หยุดได้พักกันเลย

วันหยุดราชการ

งานราชการ เราไม่สามารถเก็บไว้ทำวันอื่นๆ ได้ถ้าเรายิ่งวางไว้ ก็จะทำให้งานนั้นพอกพูนไปเป็นมากมายก่ายกอง หรือแม้แต่วันที่เขาได้หยุดกันก็จะมีเจ้าหน้าที่บางคนที่ต้องทำงานเพื่อให้ได้เป้าของสำนักงาน เพื่อนๆ เชื่อไหมครับว่าภารกิจของงานราชการส่วนใหญ่นั้นต้องมีเป้ามีตัวกำหนดความสำเร็จของงาน ซึ่งถ้าไม่ได้เป้านั้นก็จะทำให้งานไม่ผ่าน ถ้าเพื่อนๆ ได้บรรจุอยู่ในหน่วยงานที่ต้องทำเป้าแล้วนั้น ชีวิตของเราก็จะเปรียบเหมือนเซลล์นั่นแหละที่ต้องทำยอดให้ได้ เพื่อจะได้ผ่านตัวชี้วัดของตัวเองและหน่วยงาน ซึ่งงานลักษณะนี้ยิ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณหากยังทำไม่เสร็จก็จำเป็นจะต้องใน วันหยุดราชการ ไม่ทำก็ไม่ได้ ทุกเวลามีค่าหมด ซึ่งถ้าทำไม่ทัน ทำไม่เสร็จหน่วยงายก็จะประเมินว่าหน่วยงานเรานั้นไร้ประสิทธิภาพทันที