Breaking News

วิธีทำอุปมา อุปมัย เทคนิคการคิดวิเคราะห์ข้อสอบก.พ. ให้ได้คะแนนเต็ม

วิธีทำอุปมา อุปมัย

จะเห็นได้ว่าแนวข้อสอบนั้นเราทำมากันหลายข้อแล้ว ซึ่งแต่ละข้อก็จะมีความแตกต่างกัน เราจึงต้องทำการศึกษาไว้หลายๆ วิธี เพื่อให้เราไปเจอในห้องสอบเราจะได้รู้ วิธีทำอุปมา อุปมัย ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นและเก็บคะแนนแนได้นั่นเอง

หินงอก : หินย้อย

ก. หล่น : หาย

ข. พุ่ง : ตก

ค. พอง : ขยาย

ง. ลีบ : ยาว

ข้อนี้เรามาดูกันว่า  หินงอก : หินย้อย ข้อนี้เราเจอในเรื่องของธรรมชาติอีกแล้วสิ่งที่เราจะต้องนึกถึงก็คือในเรื่องของลักษณะของมันและรูปร่างเป็นยังไงบ้างวิธีทำอุปมา อุปมัยที่เราเห็นนาการดูหินงอกกับหินย้อยออกมาแล้วมันมีสัมพันธ์กับข้อไหนได้บ้าง สำหรับการสอบก.พ. สอบ งานราชการ ข้อนี้นั้น เรามาวิเคราะห์กันในลักษณะของรูปร่างเลย เห็นโจทย์ข้อนี้ต้องนึกอ๋อได้เลย เพราะโจทย์ที่ให้มานั้นเป็นความหมายเชิงกริยา

วิธีทำอุปมา อุปมัย

วิธีทำอุปมา อุปมัย เคล็ดลับการทำข้อสอบอุปมา อุปมัย ให้ได้คะแนนเต็ม ฝึกทำข้อสอบอุปมา อุปมัย บ่อย เจอโจทย์มาก ก็ทำข้อสอบได้ชัวร์

หินงอก : หินย้อย หินงอกมีลักษณะพุ่งจากพื้นดินขึ้นไปถูกไหม ในส่วนของหินย้อยนั้นมีลักษณะตกลงมาสู่พื้นดิน ลักษณะแบบนี้แหละที่มันพุ่งขึ้นและตกลงมันจึงทำให้สอดคล้องกับข้อ ข. พุ่ง : ตก ที่พุ่งขึ้นสูงขึ้นและตกลง

ซึ่งข้อนี้ง่ายเหมือนกันนะ เราลองจินตนาการภาพให้ได้เร็วๆ และตัดช็อยส์เร็วๆ วิธีทำอุปมา อุปมัย ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันต่ออีก   ก. หล่น : หาย ข้อนี้ใช่ไหม ต้องบอกว่าไม่ใช่เลย เพราะมันไปในทิศทางเดียวกันเลย หล่นแล้วก็หาย อันเนี้ยมันอยู่ในเรื่องของคำตรงข้ามได้นะ มันเป็นเชิงความหมายของคำตรงข้ามได้ถ้าเราไม่รู้เรื่องลักษณะ

วิธีทำอุปมา อุปมัย

ค. พอง : ขยาย ขยายเข้าก็ขยายออก ซึ่งมันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไปในทิศทางเดียวกันหมดเลย

ง. ลีบ : ยาว ก็มีความใกล้เคียงกันนั้นวิธีทำอุปมา อุปมัยเพราะฉะนั้นที่มันสวนทางกันตรงข้ามกันคือข้อ ข. พุ่ง : ตก ได้เลย