Breaking News

สรุปกฎหมายสอบราชการ ตำแหน่งรองปลัดกระทรวง และอธิบดี ถ้าว่างลงใครจะขึ้น

สรุปกฎหมายสอบราชการ

จากบทความที่แล้ว ผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง เราได้ทราบถึงแล้วว่า หากปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองปลัดกระทรวงจะต้องเป็นผู้รักษาราชการแทน แต่ถ้ารองปลัดกระทรวงดันไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเราต้องทำอย่างไร เราไปค้นหาคำตอบกับ สรุปกฎหมายสอบราชการ ในวันนี้กันเลยครับ

สรุปกฎหมายสอบราชการ

สรุปกฎหมายสอบราชการ limberbutt  เว็บไซต์ที่จะอยู่เคียงข้างคุณในการสอบรับราชการ

        หากไม่มีรองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงต้องเลือกข้าราชการในกระทรวง (ที่เทียบเท่า, ไม่ต่ำกว่า ผ.อ. กอง) เป็นผู้รักษาราชการแทน แล้วถ้าไม่แต่งตั้งหละจะได้ไหม

ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ก็คงตอบว่าได้ครับ แต่ทางที่ดีแล้ว อย่าให้ตำแหน่งสำคัญๆ ได้ว่างลงไปเลย เพราะหากปลัดกระทรวงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ รองปลัดกระทรวงจะได้เป็นผู้รักษาราชการแทนเลย

        สรุปกฎหมายสอบราชการ วันนี้เราขอควบ 2 เรื่องสำหรับเพื่อนๆ เลยนะครับ การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกรณีอธิบดีไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

        ถ้ามีรองอธิบดี 1 ให้รองอธิบดีเป็นผู้รักษาราชการแทน

        แต่ถ้ามีรองอธบิดีหลายคน ต้องให้ปลัดกระทรวง เลือก รองอธิบดีหนึ่งคน ขึ้นมาเป็นผู้รักษาราชการแทน

        แต่ถ้า ไม่มีรองอธิบดี ให้ปลัดกระทรวง แต่งตั้ง

        – ข้าราชการในกรม (เทียบเท่ารองอธิบดี) หรือ

        –  เทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า หัวหน้ากอง

สรุปกฎหมายสอบราชการ

        แต่ที่สำคัญนะครับ รัฐมนตรี สามารถแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีได้ หากเห็นว่าเหมาะสม (สามารถสายตรงแต่งตั้งแทนปลัดกระทรวงได้เลย) อันนี้ก็ต้องดูกันที่ผลงานแล้วหละครับ ว่าใครจะมาเหนือกว่ากัน แล้วใครจะเหมาะสมมากว่ากันในช่วงจังหวะที่สามารปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้

        สรุปกฎหมายสอบราชการ งานราชการ ไม่ว่าเราจะอยู่หน่วยงานไหน กระทรวงไหน เรื่องของการเปลี่ยนนายนั้นก็จะมีให้เห็นอยู่ประจำ เราในฐานะข้าราชการต้องปรับตัวให้เข้าได้กับนายทุกคน ไม่ว่าจะถูกใจเราหรือไม่ก็ตาม เพราะสุดท้ายแล้วนายก็คือนายครับ หากทำอะไรไม่ผิดกฎหมาย เขาก็มีอำนาจการบังคับบัญชาเหนือเราอยู่ดี