Breaking News

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. พรฎ.บ้านเมืองที่ดี งานที่สอดคล้องต้องลดรายจ่ายลง

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

ในกรณีที่หน่วยงานราชการมีแผนงาน โครงการที่คล้ายคลึงกันกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น งานบริการสาธารณะที่จัดให้บริการแก่ประชาชนนั้น แต่ดันมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าหน่วยงานราชการ อื่นหรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ให้หน่วยงานราชการนั้นๆ ทำเรื่องทำแผนการลดรายจ่ายโดยมีเนื้อหารายละเอียดที่จะระบุถึงการลดรายจ่ายลง ในกิจการงานสาธารณะแก่ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ได้ทราบถึง นี่แหละครับ ทำไมเราถึงต้อง สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. มันจะมีข้อมูลซ้ำๆ ที่จะทำให้เราสับสนในการจำของเราได้

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. อธิบายความหมายตามตัวบทกฎหมาย เพื่อนๆ สังเกตเห็นไหมครับว่า งานบริการสาธารณะบางอย่างของหน่วยงานๆ หลายๆ ที่ ที่เราเคยได้รับบริการนั้น จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน จนบางครั้งจะเรียกได้ว่าเหมือนกันเลยทีเดียว เช่น การฝึกอบรมต่างๆ แต่จะว่าไปก็ใช่ว่ามันจะเหมือนกันเสียทีเดียวนะครับ บางอย่างจะมีรายละเอียดของงานนั้นซ่อนอยู่เสมือ เราคงไม่มีเวลาไปนั่งหาคำตอบหรอกใช่ไหมครับว่า อันนี้จะเหมือนอันนั้นไหม อันนั้นจะเหมือนอันนี้ไหม หน่วยงานที่เขามีหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติ งานราชการ นั้นเขาก็จะมาตรวจเองครับ

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. แผนการลดรายจ่ายต้องรายงานต่อสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร.

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. และหากแผนการลดรายจ่ายที่ได้นำเสนอแก่

กฎหมายหน่วยงาน
แผนการลดรายจ่ายสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางก.พ.ร.

ไม่มีข้อทักท้วงแต่อย่างใด ภายใน 15 วัน ก็ให้แผนการลดรายจ่ายนั้นสามารถดำเนินการปฏิบัติต่อไปได้

        เห็นหรือไม่ครับ หน่วยงาน 3 หน่วย สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. เข้ามามีบทบาทอีกแล้วครับ สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ. ในที่นี้เราจึงต้องทำสรุปย่อไว้ตลอดเลยนะครับ แล้วนำมารวมกันอีกที เพื่อความเข้าใจง่ายในการนำมาอ่านต่ออีกครั้งหนึ่ง

สรุปกฎหมายใช้สอบก.พ.  งานราชการ

        และที่แน่นนอนเลยครับ ตัวเลข 15 วัน ซึ่งเป็นวันที่ และเราจะได้พบเจอในระบบเกือบตลอดแน่นอน เพราะฉะนั้นแล้ว ในส่วนนี้เราก็ต้องทำตารางไว้อีกด้วยนะครับ ท่านจะเจอกับตัวเลข 15 วันบ้าง 30 วันบ้างอยู่ตอดอย่างแน่นอนเลยครับ