Breaking News

สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรม ที่ข้าราชการทุกคนควรมี

สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ มีหลายเรื่องให้เราต้องศึกษามากมาย ไม่ว่าจะเป็นพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 ที่มีหลายข้ออยู่พอสมควร จากที่ดูแนวข้อสอบมาหลายๆ ข้อแล้วถึงจะมีไม่ถึงเป็นสิบข้อ แต่หากเป็นข้อง่ายๆ ข้อที่ออกสอบบ่อยๆ เราก็ควรทำให้ได้เลยหละครับ เพราะหนึ่งข้อก็มีความหมายมากเลย บางคนเฉือนลำดับกันแค่หนึ่งข้อก็มีครับ

         ข้อ 7. หน่วยงานใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรมฯ

  • หน่วยธุรการของรัฐสภา
  • องค์กรอิสระ
  • ศาล และองค์กรอัยการ
  • ถูกทุกข้อ
สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้

สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้ให้เพื่อนๆ พิจารณาจากตัวเลือกครับว่าลักษณะ

ของตัวเลือกนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดได้บ้าง ในข้อนี้เอาจริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะตอบว่าอะไร แต่ถ้าจะขอเดา แต่เราก็ต้องมีหลักการในการเดาด้วยนะครับ ไม่ใช่เดาสุ่มสี่สุ่มห้า ในข้อนี้ลองพิจารณาจากตัวเลือกแล้ว งานราชการ ทุกงานต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม กันอยู่แล้ว เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการควบคุมกำกับของข้าราชการ ให้อยู่ในล่องในลอย

         พิจารณาจากตัวเลือก สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ ข้อนี้ก็จะเป็นองค์กรอิสระเสียเยอะ องค์กรอิสระไม่ใช่ว่าไม่ใช่หน่วยงานของรัฐและจะไม่ต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมนะครับ แต่หน่วยงานตามตัวเลือกนั้นก็จะต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเป็นของตัวเอง ด้วยเหตุในแต่ละภารกิจอาจต้องมีความแตกต่างกันตามงาน เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า ง. ถูกทุกข้อครับ

สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ มาตรฐานทางจริยธรรม

         สรุปแนวข้อสอบก.พ.ปีนี้ เป็นอย่าไรกันบ้างครับ พอทำได้กันไหมเอ่ย หากวันนี้ทำไม่ได้หรือจำไม่ได้ ก็ต้องขอบอกว่าให้รีบเลยนะครับ ให้รีบทำให้ได้ จำให้ได้เลยครับ ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะสายเกินไปนะครับ