Breaking News

สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบก.พ.ปีปัจจุบัน แบบทดสอบข้อสอบราชการ

สรุปแนวข้อสอบก.พ.

การปฏิบัติงานราชการ เมื่อทุกท่านก้าวเข้าสู่แวดวงข้าราชการแล้วนั้น ทุกท่านต้องปรับตัวกับการทำงานตามสายบังคับบัญชาครับ จะว่าไปไม่ว่าหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนต่างก็ต้องมีหัวหน้า และเราต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมาย เอาละครับ สรุปแนวข้อสอบก.พ. ข้อต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสายการ บังคับบัญชา ครับ

        สรุปแนวข้อสอบก.พ. ในข้อ 6. นี้ ถามว่า ใครบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง

สรุปแนวข้อสอบก.พ.

เมื่อเห็นโจทย์เช่นนี้แล้ว อาจจะมีข้อลวงอยู่ก็เป็นไปได้นะครับเราต้องตั้งสติให้ดีในการวิเคราะห์ตัวเลือก เพราะหลายต่อหลายครั้งแล้วที่ข้อสอบดูเหมือนง่ายนั้น กลับหลอกตาเราไปได้ทุกครั้ง หากเรานั้นไม่วิเคราะห์โจทย์ให้ดีเสียแต่แรก

สรุปแนวข้อสอบก.พ. แนวข้อสอบเกี่ยวกับสายบังคับบัญชา ที่สอบแล้วนำไปใช้งานได้จริง

        สรุปแนวข้อสอบก.พ. ที่เรานำมาให้เพื่อนๆ ได้ทำนั้นก็เพื่อที่จะให้รู้และจับแนวทางของข้อสอบได้ว่าถ้ามาแบบนี้ เราควรจะตอบแบบไหน และควรทำการวิเคราะห์อย่างไร

        ตัวเลือกสำหรับ ข้อ 6. ครับ

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
  • นายกรัฐมนตรี
  • คณะรัฐมนตรี
  • ปลัดกระทรวง

เมื่อเห็นตัวเลือกแล้วอย่าพึ่งตกใจไปครับ หากเราศึกษาสายบังคับบัญชามาดีๆ ข้อนี้ก็

จะไม่ยากมากเกินไป ลองวิเคราะห์ตัวเลือกในแต่ละข้อดูนะครับ แต่ในข้อนี้ สรุปแนวข้อสอบก.พ. ขอเฉลยว่า ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับ ถูกต้องที่สุดแล้วครับ ใหญ่สุดของเราคือนายกรัฐมนตรี แต่ทว่านายกรัฐมนตรีนั้นชั้นความใกล้ชิดอาจจะไกลไปนิดนึง ฉะนั้นแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเป็นลำดับบังคับบัญชาใหญ่ที่สุดที่เราต้องปฏิบัติตาม

สรุปแนวข้อสอบก.พ. งานราชการ

        ในข้อนี้เพื่อนๆ อาจจะลังเลระหว่าง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง กับ ปลัดกระทรวง แต่ถ้าโจทย์ถามว่า ใครบังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ข้อนี้ก็ต้องตอบว่าปลัดกระทรวงครับ

สรุปแนวข้อสอบก.พ. ที่เราคัดสรรข้อสอบที่จำเป็นและออกจากสนามจริงนั้นมาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้รู้ถึงแนวข้อสอบราชการ ที่เราไปค้นหามาเพื่อผู้อ่านและผู้ตั้งมั่นในการสอบรับราชการครับ