Breaking News

สร้างกำลังใจ สอบราชการ กำลังใจดีๆ แด่คนช่างฝัน สู่อาชีพราชการ

กำลังใจสอบราชการ

ท้อมีไว้ให้ลิงถือ กำลังใจจากคนล่าฝัน วิ่งสอบราชการ

หากวันใดที่เธอท้อ ยังมีคนข้างหลังนั้นรออยู่ หลายคนคงเหนื่อย หลายคนคงล้า หลายคนคงตัดพ้อจนอยากจะหยุดเส้นทางนักฝันการสอบราชการ แต่เชื่อไหมครับ ยังมีผู้คนอีกมากมายที่กำลังต่อสู้ในเส้นทางเดียวกับเรา ถนนเส้นนี้ต้นทางนั้นเปิดกว้าง แต่ปลายทางนั้นมันแคบเกินกว่าคนคนนึงจะก้าวต่อไปเพียงลำพัง กำลังใจจากคนรอบข้างและตัวเราคือสิ่งสำคัญในการเดินสายสอบราชการครับ แต่ละคนจะมีวิธีการสร้างกำลังใจที่ต่างกันออกไป บ้างฟังเพลงปลุกใจ บ้างฟังธรรมมะ ปฏิบัติธรรมเพื่อทำสมาธิ บ้างเช่าวัตถุมงคลมากราบไหว้บูชาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ บ้างอ่านหนังสือหรือบทความของผู้ที่สำเร็จในชีวิตข้าราชการ บ้างก็นำเรื่องราวในชีวิตความขัดสนที่ต้องดิ้นรน สร้างพลังและกำลังใจในการสอบราชการ

กำลังใจการสอบราชการ
กำลังใจการสอบราชการ

วิธีสร้างกำลังใจการสอบราชการ

สำหรับตัวผมนั้นการสอบราชการ ผมสร้างกำลังใจให้ตัวเองประกอบไปด้วยสามส่วนสำคัญ คือ

1. ผมจะละลึกเสมอว่าเรามาจากครอบครัวที่ยากจน เรายังไม่ค้นพบอาชีพอิสระที่ตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ เกิดมาเพื่อทำธุรกิจนี้ หนทางเดียวที่มีของเราในตอนนี้คือต้องยกระดับครอบครัวและตัวเองให้ได้ด้วยอาชีพสายราชการ อาชีพราชการไม่ได้ทำให้เราร่ำรวย ใช้ชีวิตได้ตามอิสระดังใจหวัง แต่อาชีพราชการเป็นเสาหลักแห่งความมั่นคงหนึ่ง ด้วยสวัสดิการต่างๆ ทั้งที่พัก การเบิกค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลของตัวเราเอง พ่อแม่ ครอบครัว ก็สามารถใช้สิทธิได้ ข้าราชการมีเงินเดือนที่มั่นคงและประจำไม่ว่ายุคใด อาชีพราชการนอกจากจะส่งผลดีกับตัวเราแล้ว เรายังได้ช่วยเหลือสังคมได้อีกส่วนหนึ่ง เพราะอาชีพข้าราชการคืออาชีพที่ต้องบริการประชาชน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตามแต่ภารกิจ

กำลังใจจากผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพราชการ

บทความการสอบราชการที่น่าสนใจ

ขอบคุณรูปภาพจากชุมชนคนท้องถิ่น