Breaking News

สอบก.พ.ให้ติด สอบก.พ.ให้ได้ สอบก.พ.ให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นที่ไหน

สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด จริงๆ แล้วผมคิดว่าระบบการศึกษาของไทยนั้นควรมุ่งเน้นที่จะผลิตนักศึกษาจบใหม่ให้เข้าตลาดแรงงานราชการบ้างก็น่าจะเป็นการดีนะครับ เท่าที่ผมสังเกตุดูนั้น บางหมาวิทยาลัยก็ให้ความสำคัญของการเตรียมตัวสอบราชการเพียงไม่กี่ที่เท่านั้น จากการเฝ้าติดตามกลุ่มของผู้สอบราชการนั้น จะมีอาจารย์หรือติวเตอร์ได้มีโอกาสไปให้ความรู้ ว่าการสอบราชการคืออะไร หนทางไปสู่อาชีพสายราชการนั้นต้องทำอย่างไร ก็มีอยู่ไม่มาก

สอบก.พ.ให้ติด

สอบก.พ.ให้ติด ปลูกฝังค่านิยมอาชีพราชการให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน อาชีพราชการสำหรับคนยุคใหม่

สอบก.พ.ให้ติด ควรปลูกฝังให้นักเรียนตั้งแต่ระดับม.ต้นเสียด้วยซ้ำ ไม่ใช่อาชีพหมอ ครู ตำรวจ ทหาร ที่เป็นข้าราชการได้เท่านั้น แต่ยังมีข้าราชการประเภทอื่น อีกมากที่รอผู้มีความรู้ความสามารถ เข้ามาพัฒนาระบบราชการของไทยให้พัฒนาต่อไป เจริญยิ่งขึ้นไป

งานราชการ ควรปูพื้นเสียแต่เนิ่นๆ ถ้าอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็ควรที่จะเตรียมแนะแนวเส้นทางสู่อาชีพราชการตั้งแต่ปี 3 หรือ ปี 4 เลยซึ่งก็จะเป็นการดีมาก ๆ ครับ ไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จะไม่สามารถหรือมีโอกาสที่จะได้ข้าราชการหน้าใหม่ๆ น้อยลงไปทุกที

สอบก.พ.ให้ติด หางานราชการ

ข้าราชการยุคใหม่ ในยุคนี้แล้วนั้นถ้าไม่สนใจในอาชีพนี้จริงๆ ก็คงไม่มีใครที่จะเดินเข้ามาสอบ เพราะด้วยว่าสมัยนี้มีอาชีพต่างๆ เกิดมาใหม่มากมาย  ทำให้คนเก่งมุ่งไปสายที่ตนรัก ตนอยากที่จะทำ หรือต้องการ แต่อาชีพราชการนั้นคนก็อาจจะสนใจน้อยลง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเพื่อปลูกฝังความนิยมในอาชีพข้าราชการให้เกิดขึ้นได้นั้น เราจึงต้องปลูกฝังไว้ในทุกระดับชั้น ให้นักเรียนทีทางเลือก มีแนวทางที่จะศึกษาและพึงได้รู้ ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานราชการไว้เป็นเสบียง