Breaking News

สอบนักจัดการงานทั่วไป งานราชการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สอบนักจัดการงานทั่วไป

เอาหละครับ ต่อไปเรามาดูรายละเอียดคร่าวๆ กันต่อนะครับว่า การ สอบนักจัดการงานทั่วไป เนี่ยมีอะไรที่เราต้องรู้อีกบ้าง เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว เพื่อนๆ จะตกรถด่วนขบวนแห่งความฝันนี้ไปซะดื้อๆ เลยหละสำหรับธรรมเนียมค่าสมัครสอบนั้นก็อยู่ที่ 300 บาท และก็ค่าธรรมเนียมอีก 30 บาท ถามว่าเงินตรงนี้คุ้มไหม ต้องบอกว่าคุ้มมากครับ ถ้าเราสอบผ่าน

สอบนักจัดการงานทั่วไป

เปิดสอบราชการ สอบนักจัดการงานทั่วไป เปิดสอบราชการล่าสุด หางานราชการล่าสุดที่นี่ เตรียมตัวสอบราชการ

สำหรับ หางานราชการ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับสอบนั้น ทาง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายในเดือน มกราคม 2565 ซึ่งแน่นอนว่าการสอบนักจัดการงานทั่วไปครั้งนี้ต้องรอประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดก่อนแน่นอน ถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรงมาก เราก็อาจจะได้สอบภายในเดือน มกราคมช่วงปลาย หรือไม่ก็ต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เป็นแน่

ต่อไปเรามาดูกันครับว่า ข้อสอบนั้นจะมีอะไรบ้าง ซึ่งในส่วนนี้นั้น จะแบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่อันได้แก่

1. ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 1 ข้อ 50 คะแนน

2. ความรู้เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 1 ข้อ 50 คะแนน

สอบนักจัดการงานทั่วไป

ซึ่งในส่วนของ 2 ข้อนี้เป็นสิ่งที่เราต้องหาอ่านเพิ่มเติมในกรณีที่เราเคยมีความรู้และคุ้นชินกับการสอบนักจัดมาอยู่บ้างแล้ว

3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป 2 ข้อ 100 คะแนน

        – ซึ่งได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน วางแผน การประสานงาน การบริหารจัดการภายในองค์การ งบประมาณ

        –  ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบข้อราชการพลเรือน พรก.บ้านเมืองที่ดี งานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

ซึ่งในข้อสามนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความรู้ที่เราก็น่าจะพอรู้กันมาบ้างแล้วใช่ไหมครับสอบนักจัดการงานทั่วไปเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวได้ไม่ยากเลย ไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นอีกต่อไป ขอให้ไปเตรียมสองข้อบนให้ดีพอครับ