Breaking News

สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาอะไรได้บ้าง มีสิทธิลาได้กี่วัน

สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลาป่วย

สิทธิวันลาพนักงานราชการ เรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับ เรื่องแรกคือเรื่องการลานะครับ สำหรับการลาพนักงานราชการ ถ้าเป็นพนักงานราชการลาป่วยนะครับก็สามารถลาได้ครับเท่าที่ป่วยจริงนะครับ การลาคลอดบุตร 90 วันนะครับ ลากิจก็ 10 วัน ลาพักผ่อนพนักงานราชการมีก็จะให้ลาได้ 10 วันนะครับ การลาอุปสมบท ลาไปตรวจเลือกทหารนะครับก็ลาได้ ลาไปอบรมดูงานก็ลาได้เช่นกัน

สิทธิวันลาพนักงานราชการ ลากิจ

สิทธิวันลาพนักงานราชการ เช็ควันลา ตรวจสอบวันลาได้เลยที่นี่ เว็บเตรียมตัวสอบข้าราชการอันดับ 1 ข้อมูลกาลาไม่ผิดพลาดแน่นอน

ส่วนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้ระเบียบสำนักนายกนะครับว่าด้วยการลาของข้าราชการ 11 ประเภทอยู่แล้วนะครับ สิทธิวันลาพนักงานราชการแล้วถ้าอยากได้ค่าจ้างระหว่างลาละครับก็สามารถลาได้นั่นคือ ลาป่วยครับ 30 วันคลอดบุตรก็ 45 วันที่ ลากิจส่วนตัว 10 วัน ลาพักผ่อนส่วนตัว 10 วันอุปสมบทและเตรียมตัวคัดเลือกทหารก็ 60 วันครับ

ส่วนสำคัญตัวต่อมารักษาพยาบาลนะครับถ้าเป็นข้าราชการก็ตามสิทธิ์อยู่แล้วนะเบิกจ่ายตรงนะครับแต่ถ้าเป็นพนัก งานราชการ ครับเราจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมก็ยังดีกว่าครูอัตราจ้างนะครับลูกจ้างคนเนี่ยที่ไม่ได้ประกันสังคมนะครับ สิทธิวันลาพนักงานราชการเพราะว่าบางทีอัตราจ้างจ้างทีเดียว 2 เดือน 3 เดือนนะครับพนักงานราชการจะใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้นะครับโอเคครับ

สิทธิวันลาพนักงานราชการเรื่องของการศึกษาของบุตรคือถ้าเป็นข้าราชการก็จะเบิกได้อยู่แล้วนะครับของค่าเทอมของลูกตัวเองนะครับ ถ้าเป็นพนักงานราชการก็มีเงินช่วยตรงนี้นะครับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือบุตรนะครับ ถ้าเป็นลูกจ้างหรือครูอัตราจ้างก็จะไม่มีครับ ในส่วนของการเดินทางไปราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานราชการทั้ง 2 อย่างก็สามารถเบิกได้นะครับ กิโลเมตรละ 4 บาทนะครับค่าเดินทางไป 10 กิโลนะคะก็สามารถเบิกค่าน้ำมันได้ 40 บาทครับ

สิทธิวันลาพนักงานราชการ