Breaking News

หัวข้อสอบ ป.ป.ช. เน้นหัวข้อสอบป.ป.ช. เนื้อหาออกสอบป.ป.ช. ทำได้อย่างมั่นใจ

หัวข้อสอบ ป.ป.ช.

หัวข้อสอบ ป.ป.ช. สำหรับหัวข้อที่จะออกสอบป.ป.ช. นั้นยังมีอีก 8 หัวข้อที่เราต้องทำความเข้าใจนั่นคือ 6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในหัวข้อนี้จะไม่ยากมากนะครับ หลักการจำก็มีมากอยู่สำหรับผู้ที่สนใจ 7. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการเปิดเผยและการเผยแพร่เอกสารและข้อมูล 2561 หัวข้อนี้ก็ดูแล้วยากพอสมควร เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้องาน ก็ต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งกับหัวข้อนี้

หัวข้อสอบ ป.ป.ช.

หัวข้อสอบ ป.ป.ช. วิเคราะห์ข้อสอบ ป.ป.ช. ตีแผ่ข้อสอบ ป.ป.ช. การเตรียมตัวสอบ ป.ป.ช.

        งานราชการ ป.ป.ช. งานดีๆ ที่รอทุกท่านอยู่ที่นี่แล้ว สำหรับหัวข้อต่อไปนั้น 8. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 9. ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการป้องกันการทุจริต 11. ความรู้เกี่ยวกับสังคมไทย วัฒนธรรม ค่านิยม และทัศนคติของคนไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ในส่วนของเนื้อหาทั้งสี่หัวข้อนี้ ผมต้องขอบอกว่า เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และก็ไม่ยาก แต่ค่อนข้างจะหลากหลายมาก เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ผู้ออกสอบจะเอาเนื้อหาส่วนใดมาออกสอบ จะเอาของสำนักไหนมาออกสอบ เราต้องหาหนังสือ และลองอ่าน และเดาใจกรรมการผู้ออกสอบว่า จะออกตรงกับที่เราอ่านมาไหม

        หัวข้อสอบ ป.ป.ช.ที่ผมพูดเช่นนี้ก็เพราะว่า มีหลายครั้งที่หัวข้อในการออกสอบจะมีในลักษณะนี้ ก็ทำให้เราไม่มั่นใจว่าที่ตอบไปนั้นถูกไหม ใช่หรือเปล่านั่นเอง เดาอย่างเดียวครับ แต่ก็ต้องเดาแบบมีหลักการด้วยนะครับ

หัวข้อสอบ ป.ป.ช.

        หัวข้อสอบ ป.ป.ช.หัวข้อที่ 12. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต (UNCAC) หัวข้อนี้ก็จะมีเนื้อหาที่ตีกรอบมาให้ชัดเจนยิ่งขึ้น หัวข้อนี้ไม่ต้องกลัวครับ และหัวข้อสุดท้ายก็คือ ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ซึ่งหัวข้อนี้ผมจะไม่อ่านเลยครับ เพราะอ่านก็ไม่รู้เค้าจะเอาอะไรมาออก