Breaking News

หางานราชการ DSI เปิดสอบ 12 อัตรา อ่านหนังสือแต่วันนี้ จะได้สบายในวันหน้า

หางานราชการ DSI

งานราชการที่เปิดสอบวันนี้ เรียกได้ว่ามีมาไม่มาก หางานราชการ DSI ครั้งนี้ก็มีเพียง 12 ตำแหน่ง แต่ผู้ต่อสู้คงมีมาก เอาหละครับเรามาศึกษาคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งกันดีกว่าครับ

        หางานราชการ DSI ตำแหน่ง เจ้าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ครั้งนี้เปิดรับ 2 ตำแหน่ง น้อยมาก แต่ก็มีโอกาสเรียกได้ต่อเนื่องครับ

หางานราชการ DSI

หางานราชการ DSI วันนี้ เตรียมตัวให้พร้อมมากที่สุด อ่านหนังสือตั้งแต่วันนี้เพื่อนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

        ลักษณะของงานนั้น ก็จะเกี่ยวข้องกับการทำบัญชี การจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ในการทำงบประมาณของแต่ละปี ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน ถ้าใครมาสายบัญชีอยู่แล้วก็ต้องไปตามเมรหลักของบัญชี ก็จะเกี่ยวข้องกับการเงิน ตัวเลข เป็นวิชาชีพที่ผู้จบถนัดอยู่แล้วครับ ทั้งนี้ต้องจบ ปวส. แต่ได้ทุกสาขาวิชาเลยครับ ไม่กำหนดว่าต้องจบมาสายบัญชีเท่านั้น เรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้ผู้สอบคนอื่นๆ ที่ไม่มีวุฒิบัญชีอย่างมากเลยทีเดียว

        เปิดสอบ DSI ข้อสอบจะเป็นปรนัย แบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ของกรมบังคับคดีพิเศษ คะแนน 50 คะแนน

        หางานราชการ DSI หัวข้อต่อไป คือ ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องต้น การเบิกจ่ายการเงินการคลัง การเก็บรักษาเงิน กำนำเงินส่งคลัง ระเบียบที่เกี่ยวกับงบประมาณ การเบิกจ่ายทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเงินๆ ทองๆ ทั้งนั้นเลยครับ และคะแนนก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 150 คะแนน ถือว่ามากเลยทีเดียว ถ้าเป็นผม ผมก็จะวางแผนที่จะอ่านในหัวข้อนี้เป็นอันดับแรกเพราะว่าสัดส่วนคะแนนในส่วนนี้ และซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วก็จะมีความเข้าใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในการอ่าน

หางานราชการ DSI

        หางานราชการ DSI ครั้งนี้ขอให้เพื่อนๆ เตรียมตัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะเวลาในการอ่านสอบนั้นก็อาจมีไม่มากครับ