Breaking News

อิทธิบาท 4 หลักธรรมนำมาใช้สอบราชการ

อิทธิบาท 4

หลักธรรมสำหรับการนำมาปรับใช้สอบราชการนั้นมีอยู่มากมาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่สอบราชการนั้น จะหยิบยกหลักธรรมใดมาเป็นแนวปฏิบัติ เป็นเข็มทิศนำทางในการสอบราชการ

        สำหรับหลักธรรมที่จะแนะนำเพื่อนๆ นั้นคือ อิทธิบาท 4 คือ หลักธรรมของผู้ที่ฝักใฝ่จะประสบความสำเร็จสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อิทธิบาท 4 สามารถท่องเป็นบทกลอนให้จำขึ้นใจได้คือ

ฉันทะ คือ ความพอใจ

อิทธิบาท 4

วิริยะ นั้นไซร์ คือความขยัน

อิทธิบาท 4

วิริยะ นั้นไซร์ คือความขยัน

จิตตะ ตั้งใจไว้มั่น

อิทธิบาท 4

วิมังสานั้น หมั่นนึก ตรึกตรอง

หนึ่งในหลักธรรมที่จะนำมาขยายความนั่นคือ วิมังสา แปลว่า หมั่นนึก ตรึกตรอง การสอบราชการ ถ้าหัวข้อใดเราไม่เข้าใจ ก็ขอให้เราหมั่นตรึกตรองตำราที่เราได้ศึกษาอยู่ในขณะนี้ หากตรงไหนที่ไม่รู้ ก็ต้องพยายามรู้ ส่วนใดที่ทำความเข้าใจแล้วไม่เข้าใจ หรือเข้าใจแต่ยังไม่กระจ่างแจ้ง ก็ต้องหมั่นอ่าน หมั่นหาความหมาย หรือหาความจริงให้ปรากฎชัดขึ้นมาให้ได้ เพราะการที่เราไม่รู้ หรือรู้แบบงูๆ ปลา ๆ การสอบราชการ นั้นจะส่งผลไม่ดี เพราะหากเราไม่วิเคราะห์เนื้อหาให้ถูกตามหลักวิชาและความถูกต้อง อาจจะเข้าใจผิด และจำในสิ่งที่ผิด จนนำไปสู่การตอบคำถามที่ผิด และไม่ได้คะแนนในส่วนนั้นไป

วิมังสา หลักธรรมสำหรับสอบราชการ

เพราะฉะนั้น อิทธิบาท 4 วิมังสา หมั่นนึกตรึกตรอง จึงเป็นหลักธรรมสำคัญสำหรับผู้สอบราชการ หากเราเตรียมตัวมาดี เตรียมเนื้อหาที่จะใช้สอบได้อย่างถูกต้อง กระชับ และสามารถนำมาทบทวนได้ตลอดเวลา จะเสริมกำลังใจ และความมั่นใจในการสอบราชการได้มากยิ่งขึ้น

อิทธิบาท 4

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่นี่