Breaking News

อุปมา อุปไมย ทำยังไงให้ได้คะแนนเต็ม เทคนิคการทำข้อสอบก.พ.

อุปมา อุปไมย

อุปมา อุปไมย เป็นข้อสอบก.พ. อีกหนึ่งพาทที่เราต้อง พิชิตข้อสอบก.พ. ในส่วนนี้ไปให้จงได้ ต้องเก็บคะแนนให้ได้เต็มโดยไม่มีเงื่อนไข

ข้อสอบอุปมา อุปไมยเป็นการค้นหาความสัมพันธ์คล้ายข้อสอบเรื่องอนุกรม แต่อันนี้จะมาในรูปแบบของข้อความ ของคำสองคำที่โจทย์กำหนดให้มา ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์แบบ หน้าไปหลัง หรือหลังมาหน้า หรือการหาความสัมพันธ์เชิงซับซ้อน เราก็ต้องพยายามคิดวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในส่วนนี้ให้จงได้

อุปมา อุปไมย

        ยกตัวอย่างโจทย์อุปมา อุปไมยตัวอย่างข้อสอบก.พ. แบบง่ายที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆ

ปลา : น้ำ →  ? : ?

ในโจทย์ของข้อนี้ ขอให้เราทำเครื่องหมายโยงไว้เลยครับ และวิเคราะห์ความหมายของโจทย์ที่ให้มา ในข้อนี้ผมขอลองทำโจทย์ในลักษณะที่มีการโยงว่า ปลา อยู่ใน น้ำ ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะถูกต้อง ส่วนเครื่องหมาย ? : ? นั้น เราต้องมาดูในตัวเลือกครับว่า ตัวเลือกใดจะอยู่ในความสัมพันธ์จากซ้าย ไป ขวา เหมือนกับโจทย์บ้าง

อุปมา อุปไมย แนวข้อสอบก.พ. เรียนรู้ได้จากข้อง่าย ไปสู่ข้อยาก

อุปมา อุปไมย แนวข้อสอบ

ตัวเลือกที่มีให้ดังนี้ครับ

ปลา : น้ำ →  ? : ?

ก. ลิ้นชัก : โต๊ะ              ข. ป่า : เสือ

ค.  จาน : ข้าว                ง. ลิง : กล้วย

        เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าครับ เริ่มจาก

ลิ้นชัก : โต๊ะ ลองดูความสัมพันธ์ ลิ้นชัก อยู่ใน โต๊ะ เป็นความสัมพันธ์ที่คล้ายกับโจทย์มา

ป่า : เสือ ความสัมพันธ์จากซ้ายไปขวา ป่า อยู่ใน เสือ ก็ไม่น่าจะถูกต้อง

จาน : ข้าว ความสัมพันธ์จากซ้ายไปขวา จาน อยู่ใน ข้าว ก็ไม่น่าจะใช่

ลิง : กล้วย ความสัมพันธ์ในข้อนี้เราจะดูจากซ้ายไปขวาไม่ได้ เพราะเนื่องจาก ลิง ไม่สามารถอยู่ใน กล้วย ได้ เพราะลิงต้องกินกล้วย ในส่วนของข้อนี้ ก็ตัดไปได้เลย

เพราะฉะนั้นแล้ว ข้อสอบอุปมา อุปไมยชุดนี้ คำตอบที่น่าจะถูกที่สุดก็คือ ก. ลิ้นชัก : โต๊ะ น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับโจทย์ครับ

ต้องขอบอกว่า ข้อสอบอุปมา อุปไมยนั้นมันกึ่งๆ ยาก กึ่งง่าย บทจะได้ก็ได้เลย บทจะนึกไม่ออก ก็นึกไม่ออกจริงๆ ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องฝึกฝนทำข้อสอบอยู่บ่อยๆ นะครับ

รวมแนวข้อสอบก.พ. ที่นี่ที่เดียวที่คุณเข้าใจง่ายจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ