Breaking News

เก็งข้อสอบก.พ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

เก็งข้อสอบก.พ.

        โค้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการสอบก.พ.ในปีนี้ อ่านหนังสือไปถึงไหนกันแล้วครับ ผมก็เคยมีความรู้สึกนี้ครับ ร้อนรน กลัวจะจำข้อสอบไม่ได้ จำตรงโน้นได้ ตรงนี้ก็ลืม ทำให้เราสติหลุดได้เลย วันนี้เรามา เก็งข้อสอบก.พ. เรื่องระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกันดีกว่าครับ

เก็งข้อสอบก.พ.

        เก็งข้อสอบก.พ. สำหรับงานราชการวันนี้เรานำมาฝากหลายๆ ข้อกันเลยทีเดียว

1. ใครรักษาการตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. ประธานรัฐสภา

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ง. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหมดไทย

เฉลย ผู้ที่รักษาการตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน คือ ก. นายกรัฐมนตรี

2. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง ก.

ก. นายกรัฐมนตรี

ข. รองนายกรัฐมนตรี

ค. รัฐมนตรีกระทรวง ก.

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย เรามาวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้กันดีกว่าครับ จำได้ไหมครับที่ผมพยายามย้ำอยู่ตลอดเวลาในเรื่องนี้ที่ว่าอำนาจการบังคับบัญชานั้นจะถูกแบ่งไว้แล้ว เป็นระดับๆ ไป ซึ่งถ้าโจทย์ถามระดับกระทรวง ผู้นำเบอร์ 1 ของเรานั่นก็คือ ค. รัฐมนตรีกระทรวง ก. นั่นเอง

เก็งข้อสอบก.พ.

เก็งข้อสอบก.พ. รวมกฎหมายสอบก.พ. เก็งข้อสอบสำหรับสอบก.พ.63 ปีนี้

3. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวง ก. รองจากรัฐมนตรีว่าการทรวง ก.

ก. ปลัดกระทรวง ก.

ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ก.

ค. รองปลัดกระทรวง ก.

ง. ถูกทุกข้อ

เฉลย ในข้อนี้ก็อีกเช่นกันครับ เนื่องด้วยในกระทรวงหนึ่งนั้นจะมีหน่วยงานภายใต้กระทรวงอีกมากมาย การบริหารจัดการอาจจะทำได้ไม่ดีพอ อีกทั้ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นอาจมีภารกิจมากมาย จึงต้องมีผู้บังคับบัญชารองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ในข้อนี้อาจสับสนว่าจะตอบข้ออะไรดี ซึ่งทั้ง 3 ข้อนี้มีคำตอบที่ใกล้เคียงกันและมีโอกาสเป็นไปได้หมด แต่ถ้าเราอ่านมาอย่างดีแล้ว ถี่ถ้วนแล้วก็จะมั่นใจได้นั่นคือ ก. ปลัดกระทรวง ก. นั่นเองครับ

        เป็นอย่างไรบ้างครับ นี่แค่ 3 ข้อ เพื่อนๆ ทำถูกทั้งหมดหรือเปล่า ถ้าทำถูกหมดนั่นแสดงว่ายังพอจำได้อยู่ อย่าลืมติดตามเก็งข้อสอบก.พ.ได้ที่ เว็บรวบรวมกฎหมายสอบก.พ. ไว้ให้คุณแล้ว