Breaking News

เงินเดือนพนักงานราชการ ได้เท่าไร มากหรือน้อยกว่าราชการ

เงินเดือนพนักงานราชการ

สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับ วันนี้ผมเอาข้อมูลเกี่ยวกับ เงินเดือนพนักงานราชการ มาบอกเพื่อนนะครับ มาเล่าให้ฟังครับ ก็อย่างที่เราทราบกันดีแล้วนะครับว่า พนักงานราชการคือการจ้างบุคคลเข้ามาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะของสัญญาจ้างนะครับ มีการเริ่มต้นสัญญาและก็สิ้นสุดสัญญา หมายความว่าหมดสัญญาแล้วจบกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหน่วยงานของรัฐนั้นอยากจะจ้างต่อก็สามารถที่จะต่อสัญญาได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ จะมีการต่อสัญญานะครับคราวละ 4 ปีนะครับ อันนี้คือเบื้องต้นพื้นฐานเลยของพนักงานราชการ

เงินเดือนพนักงานราชการ ปรับใหม่

เงินเดือนพนักงานราชการ 18,000 จริงหรอ เช็คอัตราเงินเดือนราชการ พนักงานราชการ

ในที่นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเงินเดือนนะครับขั้นสูงขั้นต่ำ คือพนัก ข่าวงานราชการ เขาจะแบ่งกลุ่มงานเป็นทั้งหมด 6 กลุ่มงานง่ายๆ ในกลุ่มงานบริการครับ กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ แล้วก็กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะนะครับ ก็จะมีทั้งหมด 6 กลุ่มงานด้วยกัน

ซึ่งเงินเดือนพนักงานราชการเนี่ยมันก็จะแยกเป็นกลุ่มให้มาอยู่แล้ว ที่นี้เนี่ยการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการก็จะมีการเลื่อนปีละ 1 ครั้งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ เรื่องของบัญชีเงินเดือนนะครับขั้นต่ำขั้นสูงนะที่มันใกล้ตัวพวกเราเนี่ยก็จะมีอยู่ 3 กลุ่มงานด้วยกันนะครับ

เงินเดือนพนักงานราชการ ล่าสุด

ก็อย่างเช่นกลุ่มงานบริการ กลุ่มงานเทคนิค แล้วก็กลุ่มงานบริหารทั่วไปเนี่ย อันนี้คือมันจะใกล้ตัวนะครับเวลาเราจะไปสอบพนักงานราชการนะเราต้องไปเปิดดูว่าตำแหน่งที่เราสมัครเนี่ยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มงานไหน โดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนที่จบปริญญาตรีนะครับไป สอบนักวิเคราะห์ อะไรพวกนี้ นักจัดการงานทั่วไปเนี่ย ก็จะเป็นกลุ่มงานบริหารทั่วไปนะครับ เงินเดือนพนักงานราชการก็จะสตาร์ทที่ 18,000 บาทนะครับสตาร์ทเยอะกว่าราชการที่จได้แค่ 15,000 บาท