Breaking News

เจาะข้อสอบก.พ.63 แบบทะลุทะลวง แนวข้อสอบราชการพร้อมใช้สอบราชการ

เจาะข้อสอบก.พ.63

คำสั่งทางราชการ งานราชการของเรานั้นในโลกยุคสมัยใหม่ การประกาศคำสั่งหรือข้อบังคับใดๆ นั้นสมัยนี้ก็ไม่ยากแล้วครับ ไม่ต้องรอหนังสือเวียนเหมือนสมัยก่อนแล้ว ด้วยยุคนี้มีแอปพลิเคชั่น Line ด้วยแล้วก็ไม่ยากเลยครับ บางครั้งนั้นเราอาจต้องกดปิดไปเลยเพราะว่าจะมีข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลมาอยู่เรื่อยๆ ดังนั้นแล้ว เจาะข้อสอบก.พ.63 ข้อนี้เราจะย้อนไปดูกับการกระจายข่าวราชการแบบสมัยเก่าแต่ยังคงใช้ได้จนถึงปัจจุบันครับ

เจาะข้อสอบก.พ.63

        เจาะข้อสอบก.พ.63 ข้อนี้เราถามว่าการแจ้งคำสั่งทางปกครองทางหนังสือพิมพ์ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อพ้นกี่วัน

  • 7 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
  • 15 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
  • 30 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์
  • 45 วัน นับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์

โดยส่วนใหญ่แล้วคำสั่งของทางราชการเมื่อพ้นกำหนด 15 วันแล้วจะมีผลบังคับใช้

และข้อนี้ก็ขอเฉลยว่าตอบ ข. ครับ คือ 15 วันนับแต่วันที่ได้เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ ครับ เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆ จดไว้เลยนะครับ

เจาะข้อสอบก.พ.63 เข้าใจง่าย อ่านแล้วเพลิน ทำข้อสอบได้ชัวร์

        ทีนี้ เจาะข้อสอบก.พ.63 ขออธิบายว่า คำสั่งปกครองนั้นจะมีลักษณะเช่นไร ลองมาวิเคราะห์จากตัวอย่างนี้กันเลยครับ

“คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเทศบาลที่ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนโรงเรือนเนื่องจากก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต”

เจาะข้อสอบก.พ.63

        เจาะข้อสอบก.พ.63 คำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ได้สั่งให้รื้อถอนโรงเรือน เช่นข่าวที่มีการสร้างรีสอร์ทโดยไม่ได้รับอนุญาตบนอุทยานนั่นแหละครับ เป็นการเข้าไปหากำไรจากแหล่งธรรมชาติที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมเป็นการรุกล้ำสถานที่ของทางราชการ ก็ต้องโดนรื้อถอนเป็นธรรมดา ยังมีตัวอย่างอีกมากมายครับ ที่มีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามสื่อโทรทัศน์

        รวบรวมแนวข้อสอบก.พ.63 สำหรับผู้สอบราชการ สำหรับคนมีเวลาน้อย ต้องรีบทำเลยครับ