Breaking News

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย จับมือทำข้อสอบก.พ. ฉบับทำจริง

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย

หลังจากที่เพื่อนได้อ่านบทความการทำข้อสอบอุปมา อุปมัยมาเยอะแล้ว เชื่อว่าเพื่อนๆ หลายคนคงจับจุด จับทางพอทำได้กันบ้างแล้วหละครับ แต่ถ้าเพื่อนๆ คนไหนยังคิดว่าอยากจะต่อยอดอีกนิด เราก็จะยังคง เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย กันอยู่

ทหาร : เข้มแข็ง

ก. ผ้าห่ม : อบอุ่น

ข. ขนม : น้ำตาล

ค. ปืน : กระสุน

ง. เมือง : ตำรวจ

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัยทหาร : เข้มแข็ง ข้อนี้อย่างที่บอกถ้าเราเจออาชีพบางครั้งมาในเชิงความหมายสื่อการเปรียบเทียบ หางานราชการ ทหารมันก็คือรั้วของชาติของบ้านเมืองที่จะต้องมีความแข็งแรง เข้มแข็งอันนี้คือความสำคัญในเรื่องของการเปรียบเทียบมาดูกันว่าเขาบอกว่า

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย ฝึกทำข้อสอบก.พ. ได้แล้วที่นี่ โหลดข้อสอบก.พ.ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข. ขนม : น้ำตาล ค. ปืน : กระสุน ง. เมือง : ตำรวจ ข้อ ง. เมือง กับ ข้อ ค.ปืน กับ กระสุนการใช้ร่วมกันถูกไหม ในปืนมีกระสุน กระสุนใช้กับปืน ข้อนี้ตัดออกเลยไม่มีอะไร ง. เมือง กับตำรวจ ก็ไม่ได้มีอะไรกันมันต้องเปรียบเทียบให้ได้ว่าทหารเขาคือความหมายว่าเป็นเข้มแข็งความหมายถึงคำตอบที่ชัดเลย

ข้อนี้ตอบข้อ ก. ผ้าห่ม : อบอุ่น ผ้ามันทำให้เกิดความอบอุ่นผ้าห่มเปรียบได้เหมือนกันเปรียบเทียบได้เหมือนกันว่าหมายถึงทหารทหารเข้มแข็งเจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย มันเป็นอะไรที่ดูจะเข้ากันที่สุดแล้ว ไม่ว่าโจทย์จะมาอย่างไร เราจะทำได้หากเรามีการเตรียมตัวที่ดีพร้อมเสมอ

เจาะลึกข้อสอบอุปมาอุปมัย

จะหาว่าเป็นเรื่องเล่นๆ นะครับ ข้อนึงก็มีผลต่อคะแนนเช่นกัน หากเราเก็บในส่วนนี้ได้เต็ม 5 คะแนน แล้วทำได้ในเวลาอันรวดเร็ว เราก็จะมีเวลาเหลือไปทำข้ออื่นๆ ที่ยากกว่าได้ เพราะฉะนั้นแล้วข้อสอบอุปมา อุปมัย อะ ไม่ยากเกินแน่นอน