Breaking News

เฉลยข้อสอบก.พ. ของจริงที่เพื่อนๆ พึ่งสอบมาและนำมาแบ่งปัน

เฉลยข้อสอบก.พ.

         หลังจากเมื่อวานที่เราได้ทดลองทำ แนวข้อสอบก.พ.ของจริง ไปแล้วหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญา ผมต้องขอบอกตรงนี้ว่า ข้อสอบไม่ยาก ไม่ง่าย และก็ไม่ใช่เล่นเลยนะครับ ที่ต้องพูดเช่นนี้ก็เพราะว่า ข้อสอบก็เน้นความจำ ซึ่งถ้าเพื่อนๆ จำผิด ก็จะทำให้เราตอบผิดได้เช่นกัน แต่ถ้าบางครั้งเราจำไม่ได้จริงๆ ก็อาจต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างที่ผมลองวิเคราะห์ไว้นะครับ วันนี้เรามาลองทำ เฉลยข้อสอบก.พ. ข้อต่อไปกันดีกว่าครับ

เฉลยข้อสอบก.พ.

เฉลยข้อสอบก.พ. ต้องอ่านให้ดี ตีโจทย์ให้แตกไม่เช่นนั้นอาจหลงทางได้

         2. กรณีที่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอ แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งปลัดอำเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เป็นผู้รักษาราชการแทนนายอำเภอ

         ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด

         ข. ปลัดอำเภอ

         ค. นายอำเภอ

         ง. หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอผู้มีอาวุโส

เฉลยข้อสอบก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

         เฉลยข้อสอบก.พ. ในข้อนี้ต้องขอเน้นแนวคำถามไว้ให้ผู้ที่กำลังอ่านอยู่ครับ เพราะเชื่อหรือไม่ว่า ผู้ออกสอบข้อนี้เขาสับขาหลอกเราแน่นอนครับ ซึ่งถ้าให้ผมตอบ ตามสัญชาติญาณ เราก็คงเลือกผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดก็คือ ก.ผู้ว่าราชการจังหวัดใช่หรือไม่ครับ งานราชการ เราต้องยึดถืออาวุโสเป็นสำคัญครับ แต่ข้อนี้ไม่ได้ตอบ ก. นะครับ ข้อนี้ต้องตอบ ค. นายอำเภอครับ ไม่ต้องสับสนและร้องเฮ้ยตอบข้อนี้ได้อย่างไร เนื่องด้วยตามกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 64 ที่เราได้เคยศึกษาไว้นั้น เราต้องตอบ นายอำเภอนั้นถูกแล้วเพราะ นายอำเภอเขายังอยู่ ไม่ได้หายไปไหนเขาเพียงแค่มอบอำนาจให้ผู้ที่จะได้รับมอบนั้นทำภารกิจใดภารกิจหนึ่งครับ

         อย่าจำผิดเชียวหละครับ เฉลยข้อสอบก.พ. ต้องขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่า ถ้าโจทย์เปลี่ยนเป็นไม่มีนายอำเภอ ผู้ว่าราชการจึงจะมีอำนาจแต่งตั้งนายอำเภอครับ

ขอบคุณรูปภาพจาก พี่แมงป.