Breaking News

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ แนวข้อสอบก.พ.ที่เน้นจุดออกสอบ พร้อมเฉลยแนวข้อสอบก.พ.

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

งานราชการ ด้วยการบริหารราชการนั้นหากมองในภาพกว้างๆ นั้น ก็เป็นองค์กรหลักสำคัญของประเทศ ที่ไม่ว่าเราจะขับเคลื่อนอะไรเราต้องได้พบเจอกับหน่วยงานราชการที่เป็นกลไกขับเคลื่อนงานราชการให้ดำเนินต่อไปได้อยู่แล้วครับ เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้เราจะมาลองทำข้อสอบเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการกันครับ

         ข้อ 8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้ออกเป็น………..และออกโดย…………

  • ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
  • ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย         คณะรัฐมนตรี
  • ออกเป็น พระราชบัญญัติ ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
  • ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ข้อนี้ผมว่าไม่ยากมากนะครับ เพราะเนื่องด้วยในข้อนี้เป็นข้อที่ก้ำกึ่งระหว่างพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กับความรู้รอบตัวที่ ก.พ.ร. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้มีหนังสือเวียนชี้แจงหลักเกณฑ์นี้ให้ส่วนราชการ และสำนักงานก.พ.ก็ได้ทำการประชาสัมพันธ์โดยเผยแพร่ข่าวนี้ผ่านทางเว็บไซต์ด้วย ฉะนั้นแล้วหากเพื่อนๆ ท่านใดทำงานอยู่หน่วยงานราชการอยู่แล้ว ก็อาจจะได้รับข้อมูลในส่วนนี้มาบ้างแหละครับ

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ไม่โหดอย่างที่คิด แต่ก็ไม่ง่ายจนเกิดไป เจาะแนวข้อสอบก.พ.

เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้

         เฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ ในข้อนี้อยากให้เพื่อนๆ ลองวิเคราะห์ครับว่า ลำดับความสำคัญที่จะเกิดขึ้นนั้นอะไรที่มีความเหมาะสมมากว่ากันหากมองในมุมของภาพระดับกระทรวงนั้น เราก็คงไม่ก้าวล่วงไปถึงการออกพระราชบัญญัติครับ เพราะฉะนั้นแล้วข้อนี้ขอเฉลยว่าเป็นข้อ ง. ออกเป็น กฎกระทรวง ออกโดย รัฐมนตรีเจ้าสังกัด สำหรับเฉลยข้อสอบก.พ.ปีนี้ นี้นั้นก็ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนอะไรมากมาย เพราะเราต้องมี Mine Set ที่ว่า เรื่องที่เกิดในกระทรวงนั้นก็ควรจะต้องให้จบที่กระทรวง และใครหละครับที่เป็น Big Boss ใหญ่ของกระทรวง หากไม่ใช่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดนั่นเอง แต่การแบ่งส่วนราชการนั้นจะไม่เกิดขึ้นบ่อยๆ เพราะการที่จะแบ่งส่วนราชการออกเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนั้น ต้องประกอบไปด้วยงบประมาณ บุคลากร และสถานที่ รวมถึงภารกิจที่แยกออกมานั่นเอง