Breaking News

เด็กเส้น ไม่ว่าวงการไหนก็ต้องเจอ จะซีเล็ก ซีใหญ่ ก็มีอยู่ทุกชนชั้น

เด็กเส้น

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินกันหนาหูตั้งแต่เล็กจนโต กับคำว่า เด็กเส้น กันมาตลอด ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเด็กเส้น ลูกท่าน หลานเธอ ญาติติโก โหติกา ของผู้ฝากฝังเหล่านี้ ยังไม่เคยจางหายไปจากสังคมมนุษย์

เด็กเส้น

        เด็กเส้น ใน วงข้าราชการไทย ก็จะมาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงที่ดูจะไม่ค่อยสนใจใคร ถือทนงว่าตัวเองนี่เส้นใหญ่เส้นโต เดินลอยมากับตำแหน่งและหน้าที่ ปฏิบัติตัวกับผู้ร่วมงานแบบมีอภิสิทธิ์เหนือผู้อื่น หรือเรียกว่ามีแบ็คดี เขาเหล่านี้จะอยู่ในสังคมการทำงานที่อยู่ได้ในยุคใดยุคหนึ่งเท่านั้น ถ้าบารมีของผู้สนับสนุน เด็กเส้น เหล่านี้หมดไป เขาก็อาจจะอยู่ไม่ได้อีกต่อไป

        เด็กเส้น ทางอ้อมจะมาในลักษณะอยู่เนียนๆ ปะปนกับเรา แต่เชื่อไหมครับว่าเขาเหล่านั้นมีเส้นสายที่คอยให้การช่วยเหลืออยู่เงียบๆ เป็นคลื่นใต้น้ำที่คอยนำพาเขาไปถึงจุดหมายได้อย่างแนบเนียนและไม่มีใครจับได้ ไล่ไม่ทัน แต่ทว่า เขาเหล่านี้ก็ปฏิบัติตัวกับผู้ร่วมงานอย่างปกติ แต่วันนึงความจริงก็ปรากฏ เด็กเส้น เหล่านี้กูได้ดิบได้ดีกันเป็นแถว

เด็กเส้น กับวงการสอบราชการ ที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย

เด็กเส้น ข้าราชการ

        สำหรับการ สอบราชการ ก็เช่นกัน เด็กเส้น ก็ยังคงมีอยู่ปะปนกับเราเป็นเสมือนเชื้อไวรัสโคโรน่าที่รอวันแสดงอาการออกมาก็เท่านั้นเอง แต่เชื่อไหมครับว่าเขาเหล่านี้ถูกสกั้นไปหนึ่งเปราะด้วยสนาม สอบก.พ. ในส่วนนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะครับ ที่จะสะกัดเด็กเส้นที่มีมากมายมหาศาลไปได้อีกหนึ่งด่าน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนที่ตั้งใจจะเข้ารับราชการจริงๆ ได้สอบและมีโอกาสได้ทำงานรับใช้ประชาชนอย่างแท้จริง

        เด็กเส้น จะยังคงไม่หมดไปครับ เพียงแต่เราผู้อยู่ร่วมกับเขายังไงไม่ให้รู้สึกแปลกแยกไปจากเขา ต้องเนียนๆ อยู่กันไปให้ได้ แต่เพียงแค่เราต้องพยายามข่มใจว่าเขานั้นมีบุญ ที่มีผู้ใหญ่คอยสนับสนุน