Breaking News

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. ทำสมาธิ รักษาศีลบริสุทธิ์ เพื่อสมาธิที่ดี

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ.

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. ในเรื่องของการทำสมาธิก่อนสอบก.พ.นั้น ผมได้เคยแนะนำเพื่อนไปคราวที่แล้ว เพื่อเสริมสร้างสมาธิ สติการมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือสอบ ในส่วนของวันนี้ผมจะนำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงกับตัวผมเกี่ยวกับการ เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. อีกข้อหนึ่งนั่นคือ การรักษาศีลบริสุทธิ์ ในที่นี่หมายถึง ศีลข้อ 3 นั่นเอง ซึ่งเป็นข้อหนึ่งในเบญจศีล Ufa9999

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ.

ศีลข้อ 3 หมายถึง เราจักถือศีลโดยเว้นจากการประพฤติไม่เหมาะสมทางเพศ ถามว่ามันจะเกี่ยวกันไหมครับ ผมว่าก็น่าจะมีอะไรที่สามารถเชื่อมโยงกันได้อยู่ เพราะก่อนสอบนั้นผมได้ไปตรวจสอบดวงชะตามา ซึ่งท่านก็แนะนำว่าระหว่างก่อนสอบนั้นให้รักษาศีล ข้อ 3 ให้ดี ถ้าเป็นไปได้ไม่ให้มีกิจกรรมอะไรเลยทั้งหมด ซึ่งตอนแรกผมฟังผมก็งงนะครับ ว่ามันจะเกี่ยวอะไรกันกับการสอบน้า เพื่อนๆ หลายคนเมื่อได้อ่านแล้วก็อาจจะนึกขำเหมือนผมในตอนแรกก็เป็นได้ครับ เพราะผมก็ขำเหมือนกัน

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. รักษาศีล 5 และข้อ 3 อย่างเคร่งครัด

        แต่ทว่า ผมก็บ้าจี้ทำตามนะครับ เพราะไม่มีอะไรจะเสียแล้ว เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. อะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกมั่นใจและมีความตั้งใจมากยิ่งขึ้น เราก็ทำครับ ผมก็จึงตั้งใจไว้ว่าช่วงก่อนสอบประมาณ 1 อาทิตย์และเมื่อถึงวันสอบนั้น ผมได้ประพฤติปฏิบัติรักษาศีลบริสุทธิ์ข้อ 3 แบบเคร่งครัดเลย ซึ่งการทำเช่นนี้ผลทางตรงนั่นก็คือทำให้ผมมีสมาธิอยู่กับการอ่านหนังสือสอบมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพราะเชื่อว่าการกระทำเช่นนี้จะส่งผลดีต่อการสอบ และมันก็จริงนะครับ

เตรียมตัวก่อนสอบก.พ.

        เอาเป็นว่าเพื่อนๆ อาจจะลองนำไปใช้เพื่อ เตรียมตัวก่อนสอบก.พ. เพื่องานราชการที่เราจะสอบในเร็ววันนี้ก็ได้นะครับ