Breaking News

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้ สอบก.พ.64 ต้องรู้อะไรบ้าง สอบก.พ.ปีนี้ช้าไม่ได้แล้ว

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้ มาไม่เหมือนปีก่อนๆ ที่จะออกันเต็มทุกสนามสอบ รถติดกันอย่างเนืองแน่นทุกที่ แต่ปีนี้แบ่งออกเป็น 6 รอบแค่นั้น ย้ำนะครับ ว่า 6 รอบเท่านั้นเอง ใครที่กำลังรอยู่ต้องรีบเลย สมัครสอบก.พ.64

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้ สามารถแบ่งออกเป็นได้ดังนี้ครับ

รอบที่ 1 นั้น จะรับสมัครเฉาพผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือ ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 สำหรับระดับปริญญาโท อ่านแล้วงงกันไหมครับ เอาง่ายๆ ว่า ใครที่จบป.ตรีแล้ว สมัครสอบได้เลยในรอบที่ 1 นี้ แต่ถ้าใครยังไม่จบ ป.ตรี จะสมัครสอบรอบนี้ไม่ได้นะครับ เค้าไม่ให้สอบ

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้ อ่านกฎ ระเบียบ การสอบก.พ.64 ให้ดี มีแค่ 6 รอบ ใครจบไม่จบอะไรอ่านให้ดีก่อนสมัครสอบ

แล้วถ้าใครที่จบป.โทอยู่แล้ว ก็สามารถสมัครสอบในรอบที่ 1 ได้เช่นกัน และถ้ายังไม่จบป.โท แต่กำลังจะจบในปี 2564 นี้ก็สมัครสอบได้เช่นกันครับ ย้ำนะครับว่าสำหรับป.โทเท่านั้น

รอบที่ 2-6 จะรับสมัครสอบเฉพาะผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่ทำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ในระดับปริญญาตรี

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้ ตั้งสติให้ดีนะครับ อย่าทำเป็นเล่นไป ลงรอบผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนทันที พึงอ่านหนังสือ กฎระเบียบให้แตกฉานก่อนลงสมัคร ก่อนจิ้มยืนยันข้อมูลการสมัครสอบก่อนนะครับ เพราะรอบที่ 2-6 นั้น จะรับสมัครคนที่จบแล้วเท่านั้น และถ้าใครกำลังจะจบการศึกษา ในปี 2564 สำหรับปริญญาตรีนั้น ก็สมัครได้เช่นกัน

เตรียมตัวสอบก.พ.ปีนี้  วางแผนสอบก.พ.

สมัครสอบก.พ.64 ปีนี้ต้องปรับตัว ต้องเรียนรู้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ง่ายที่สุดคืออ่านให้เข้าใจ หากไม่เข้าใจก็อ่านกฎระเบียบอีกครั้ง และค่อยๆ ทำความเข้าใจ เพราะหางานราชการ สมัยนี้นั้นการแข่งขันค่อนข้างสูงนะครับ