ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News

เตรียมตัวสอบ ก.พ. 63 อัพโหลดรูปถ่ายเข้าระบบ สอบ ก.พ.

เลื่อนสอบ ก.พ. 63
เลื่อนสอบ ก.พ. 63

เลื่อนสอบ ก.พ. 63 เตรียมเอกสารสอบ ก.พ. 63

เป็นที่แน่นนอนแล้วว่า การสอบ ก.พ. 63 นั้นได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะสามารถกลับมาสอบได้เมื่อไร สำหรับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. 63 นั้น นอกจากเอกสารหลักฐานที่จำเป็นอื่นๆ แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปถ่าย

อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 ก่อนหมดเขต

อัพโหลดรูปถ่าย

ถึงแม้จะเลื่อนสอบ ก.พ. 63 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด แต่กำหนดการและขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ยังขอให้ผู้สอบ ก.พ. 63 ได้ทำการตามปกติ และยึดถือปฏิบัติตามเดิม เพื่อลดความแออัดของข้อมูล โดยกำหนดการที่ยังสามารถทำได้ในตอนนี้คือ การอัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 โดยเราสามารถทำได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เพื่อให้เราอัพโหลดรูปถ่าย โดยรูปถ่ายที่จะนำมาอัพโหลดนั้นต้องเป็นรูปที่สุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมวิก สวมแว่นตา รูปถ่ายที่ใช้รูปใหม่ ไม่ใช่เกิน 6 เดือนแล้วจะนำมาอัพโหลด ขนาดของรูป 1×1.5 นิ้ว นามสกุลของรูปเป็นไฟล์ JPG และต้องมีขนาดอยู่ที่ 40 – 100 KB ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้สามารถ อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 ได้ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

        สำหรับผู้สอบ ก.พ. 63 ในปีนี้ ก็อย่าลืม อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 กันครับ

บทความที่น่าใจเกี่ยวกับสอบราชการ