Breaking News

เตรียมตัวสอบ ก.พ. 63 อัพโหลดรูปถ่ายเข้าระบบ สอบ ก.พ.

เลื่อนสอบ ก.พ. 63
เลื่อนสอบ ก.พ. 63

เลื่อนสอบ ก.พ. 63 เตรียมเอกสารสอบ ก.พ. 63

เป็นที่แน่นนอนแล้วว่า การสอบ ก.พ. 63 นั้นได้เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะสามารถกลับมาสอบได้เมื่อไร สำหรับการเตรียมตัวสอบ ก.พ. 63 นั้น นอกจากเอกสารหลักฐานที่จำเป็นอื่นๆ แล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือรูปถ่าย

อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 ก่อนหมดเขต

อัพโหลดรูปถ่าย

ถึงแม้จะเลื่อนสอบ ก.พ. 63 ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด แต่กำหนดการและขั้นตอนการส่งเอกสารเพิ่มเติมก็ยังขอให้ผู้สอบ ก.พ. 63 ได้ทำการตามปกติ และยึดถือปฏิบัติตามเดิม เพื่อลดความแออัดของข้อมูล โดยกำหนดการที่ยังสามารถทำได้ในตอนนี้คือ การอัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 โดยเราสามารถทำได้ที่ https://ocsc2.job.thai.com/

จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนลงไป เพื่อให้เราอัพโหลดรูปถ่าย โดยรูปถ่ายที่จะนำมาอัพโหลดนั้นต้องเป็นรูปที่สุภาพ หน้าตรง ไม่สวมหมวก สวมวิก สวมแว่นตา รูปถ่ายที่ใช้รูปใหม่ ไม่ใช่เกิน 6 เดือนแล้วจะนำมาอัพโหลด ขนาดของรูป 1×1.5 นิ้ว นามสกุลของรูปเป็นไฟล์ JPG และต้องมีขนาดอยู่ที่ 40 – 100 KB ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้สามารถ อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 ได้ไปจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563

        สำหรับผู้สอบ ก.พ. 63 ในปีนี้ ก็อย่าลืม อัพโหลดรูปถ่าย สอบ ก.พ. 63 กันครับ

บทความที่น่าใจเกี่ยวกับสอบราชการ