ข่าวงานราชการ ข่าวเปิดสอบ หางานราชการ อัฟเดต 24 ชั่วโมง
Breaking News

เตรียมสอบ DSI ประกาศรับสมัครสอบราชการ DSI งานราชการวันนี้

เตรียมสอบ DSI

เตรียมสอบ DSI งานราชการ ที่เปิดสอบในช่วงนี้มีไม่มาก มีโอกาสก็รีบคว้าไว้ได้เลยครับ สำหรับเอกสารที่เพื่อนๆ ต้องนำไปยื่นในวันสอบแข่งขันนั้น ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เราต้องมาเช็คลิสต์กันครับว่า เราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับวันไปสอบ

เตรียมสอบ DSI

เตรียมสอบ DSI เตรียมเอกสารให้ครบ อย่าให้ตกหล่น อย่าลืมตรวจโรคก่อนไปสอบด้วย

        1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบ ทั้งนี้ต้องติดรูปขนาด 1×1.5 นิ้วด้วยนะครับ รูปก็เป็นไปตามที่เคยใช้กันแหละครับ ต้องไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

        2. นำสำเนาวุฒิไปด้วย สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ทั้งนี้เราสมัครในวุฒิไหนก็เอาไปให้ตรงครับ เตรียมไปอย่างละ 2 ฉบับ

        3.เตรียมสอบ DSIต้องขอย้ำว่า เพื่อนๆ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 11 พ.ย. 63 นะครับ ถ้าไม่ทำตามเกณฑ์หรือจบไม่ก่อนวันที่กำหนด เพื่อนๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับ

        4. บัตรประชาชนฉบับจริง

        5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แต่ถ้าเราเปลี่ยนก่อนทำบัตรก็ไม่ต้องนำไปก็ได้ครับ เพราะหลักฐานทุกอย่างเราจะตรงกันหมดแล้ว เตรียมไป 1 ฉบับครับ

เตรียมสอบ DSI

        6. สำเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของก.พ. ตามวุฒิที่เราสมัคร สอบวุฒิไหนก็ใช้ระดับนั้นได้เลยครับ จำนวน 1 ฉบับ

        7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ก็ตรวจ 5 โรคหลักครับ ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคติดยาเสพติด พิษสุราเรื้องรัง  และโรคร้ายแรงอื่นที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตรงนี้เพื่อนๆ ต้องเตรียมไปด้วยนะครับ ราคาที่ตรวจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิก โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เพียงแค่เดินไปบอกว่า ตรวจ 5 โรค สอบราชการเขาก็จัดการให้เสร็จสรรพครับ

        ตรวจสอบให้ดีครับเตรียมสอบ DSIเอกสารทุกอย่าง ทั้งนี้ต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่ และเลขประจำตัวสอบ ไว้มุมบนขวาของทุกหน้าด้วยนะครับ อย่าให้ผิดพลาดเตรียมไปให้ครบ กับการสอบราชการ DSI ครั้งนี้