Breaking News

เตรียมสอบ DSI ประกาศรับสมัครสอบราชการ DSI งานราชการวันนี้

เตรียมสอบ DSI

เตรียมสอบ DSI งานราชการ ที่เปิดสอบในช่วงนี้มีไม่มาก มีโอกาสก็รีบคว้าไว้ได้เลยครับ สำหรับเอกสารที่เพื่อนๆ ต้องนำไปยื่นในวันสอบแข่งขันนั้น ก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เราต้องมาเช็คลิสต์กันครับว่า เราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับวันไปสอบ

เตรียมสอบ DSI

เตรียมสอบ DSI เตรียมเอกสารให้ครบ อย่าให้ตกหล่น อย่าลืมตรวจโรคก่อนไปสอบด้วย

        1. ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากระบบ ทั้งนี้ต้องติดรูปขนาด 1×1.5 นิ้วด้วยนะครับ รูปก็เป็นไปตามที่เคยใช้กันแหละครับ ต้องไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก และถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

        2. นำสำเนาวุฒิไปด้วย สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน ทั้งนี้เราสมัครในวุฒิไหนก็เอาไปให้ตรงครับ เตรียมไปอย่างละ 2 ฉบับ

        3.เตรียมสอบ DSIต้องขอย้ำว่า เพื่อนๆ ต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันที่ 11 พ.ย. 63 นะครับ ถ้าไม่ทำตามเกณฑ์หรือจบไม่ก่อนวันที่กำหนด เพื่อนๆ อาจถูกตัดสิทธิ์ได้นะครับ

        4. บัตรประชาชนฉบับจริง

        5. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล แต่ถ้าเราเปลี่ยนก่อนทำบัตรก็ไม่ต้องนำไปก็ได้ครับ เพราะหลักฐานทุกอย่างเราจะตรงกันหมดแล้ว เตรียมไป 1 ฉบับครับ

เตรียมสอบ DSI

        6. สำเนาหนังสือรับรองความรู้ความสามารถของก.พ. ตามวุฒิที่เราสมัคร สอบวุฒิไหนก็ใช้ระดับนั้นได้เลยครับ จำนวน 1 ฉบับ

        7. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 1 เดือน ก็ตรวจ 5 โรคหลักครับ ได้แก่วัณโรค เท้าช้าง โรคติดยาเสพติด พิษสุราเรื้องรัง  และโรคร้ายแรงอื่นที่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตรงนี้เพื่อนๆ ต้องเตรียมไปด้วยนะครับ ราคาที่ตรวจก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิก โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล เพียงแค่เดินไปบอกว่า ตรวจ 5 โรค สอบราชการเขาก็จัดการให้เสร็จสรรพครับ

        ตรวจสอบให้ดีครับเตรียมสอบ DSIเอกสารทุกอย่าง ทั้งนี้ต้องเซ็นต์สำเนาถูกต้อง ลงชื่อ วันที่ และเลขประจำตัวสอบ ไว้มุมบนขวาของทุกหน้าด้วยนะครับ อย่าให้ผิดพลาดเตรียมไปให้ครบ กับการสอบราชการ DSI ครั้งนี้