Breaking News

เปิดสอบกศน. ปีนี้ เปิดสอบงานราชการล่าสุด เช็คตำแหน่งงานราชการได้ที่นี่เลย

เปิดสอบกศน.

เปิดสอบกศน. สำหรับในส่วนของการเปิดสอบกศน.ปีนี้นั้น ยังมีตำแหน่งที่เปิดสอบอีกนั้นคือ ตำแหน่งที่เปิดสอบใน 3 จังหวัดชายแทนภาคใต้ นั่นก็คือ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และ ยะลานั่นเอง

ซึ่งตำแหน่งที่เปิดนั้นถึงจะมีน้อย แต่ก็เป็นโอกาสให้เราได้ใช้ความรู้ที่สั่งสมมา ได้นำมาใช้สอบกับสนามนี้กันนะครับ

เปิดสอบกศน.

เปิดสอบงานราชการล่าสุด เปิดสอบกศน. ข่าวรับสมัครสอบราชการ ติดตามได้ที่นี่เลย เว็บไซต์ข่าวเปิดสอบงานราชการล่าสุด

ซึ่งตำแหน่งที่เปิดก็คือ 1. นักจัดการทั่วไป ซึ่งเปิดจำนวน 1 อัตรา มีอัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท และสำหรับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนั้นก็คือ ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีมากๆ เลย สำหรับการ สมัครงานราชการ แล้วรับทุกวุฒิเนี่ย คือความสุดยอดที่ทุกคนมีโอกาสได้สอบกัน แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับ การที่เปิดสอบทุกวุฒินั้น จะทำให้ผู้สมัครเข้าสอบนั้นเยอะพอสมควรเลยทีเดียว

การเปิดสอบกศน.นี้ วุฒิการศึกษาต้องเป็นไปตามวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งเราสามารถตรวจสอบคุณสมบัติตามวุฒิได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th คลิกหัวข้อ “รับรองคุณวุฒิ” หัวข้อ “ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์”

เปิดสอบกศน.

อย่าลืมนะครับ สำหรับผู้สนใจเข้ารับราชการนั้น อย่าลืมสมัครสนามนี้เป็นอันขาด ซึ่งอำนวยความสะดวกในการรับสมัครฝึกอบรม ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 17-31 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

งานราชการปีนี้ เปิดสอบไม่มาก ซึ่งสนามนี้เป็นสนามเปิดสอบราชการที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องด้วยรับทุกวุฒิ เกือบทุกตำแหน่งเปิดสอบกศน.ทำให้สายสอบงานราชการนักจัดการงานทั่วไป ที่อาจจะพลาดจากสนามที่แล้ว หรืออยากจะเปลี่ยนงานมาทำที่ กศน. ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดี